Ανάλυση ανοσοενζύμου αίματος

Η ανοσοενζυματική εξέταση αίματος είναιεργαστηριακή μέθοδο που χρησιμοποιείται στην ανοσολογία για τον προσδιορισμό του ποσοτικού και ποιοτικού περιεχομένου διαφόρων ιών, ενώσεων, μακρομορίων και άλλων. Η έρευνα βασίζεται σε μια ειδική αντίδραση μεμονωμένων αντιγόνων-αντισωμάτων. Η ανοσοενισχυτική ανάλυση του αίματος χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη ιατρική. Το σχηματισμένο σύμπλεγμα αποκαλύπτεται όταν χρησιμοποιούνται ειδικές ειδικές βιοχημικές αντιδράσεις και ένζυμα ως σήμανση.

Η ανοσοενισχυτική ανάλυση του αίματος σας επιτρέπει να εντοπίσετεσυγκέντρωση αντισωμάτων. Με τη χρήση αυτής της μελέτης καθίσταται δυνατός ο καθορισμός ανοσολογικών συμπλοκών, ανοσοσφαιρινών, ορμονικού επιπέδου, η συγκέντρωση άλλων βιολογικώς δραστικών συστατικών. Για το αμνιακό υγρό, χρησιμοποιείται αμνιακό υγρό, αίμα, υαλοειδές υγρό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανοσολογική δοκιμή ενζύμων (ELISA)ταξινομείται ανάλογα με τον τύπο της ανοσοχημικής αλληλεπίδρασης. Αυτό θεωρείται το πρώτο στάδιο της μελέτης, στο οποίο προσδιορίζεται η δέσμευση του στοιχείου. Στην περίπτωση ανίχνευσης μόνο ειδικών αντισωμάτων και αντιγόνου, η μέθοδος θεωρείται μη ανταγωνιστική. Εάν η ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία στο πρώτο στάδιο αποκάλυψε ταυτόχρονη περιεκτικότητα της ένωσης δοκιμής και του αναλόγου της, η ένωση ακινητοποιείται στην στερεά φάση ή επισημαίνεται με το ένζυμο, θεωρείται ανταγωνιστική.

Η μέθοδος ELISA έχει βρει ευρεία εφαρμογή όχι μόνο σετης σύγχρονης ιατρικής, αλλά και της γεωργίας, της βιολογικής βιομηχανίας, καθώς και της επιστημονικής έρευνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και άλλες μεθόδους ανοσοχημικής έρευνας, η ανάλυση αυτή δίνει ψευδώς αρνητικά και ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εξαρτάται από μεγάλο αριθμό παραγόντων. Για παράδειγμα, όταν η αντι-ανοσοσφαιρίνη G στοχεύει αντισώματα έναντι της ανοσοσφαιρίνης Μ, εμφανίζεται ένας ρευματοειδής παράγοντας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος ELISA έχει σήμεραπολλά πλεονεκτήματα. Κυρίως, εμφανίζονται στην αντικειμενικότητα λόγω της αυτοματοποιημένης καταγραφής των αποτελεσμάτων, της ταχύτητας και της ευκολίας της εργασίας. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την πρόγνωσή τους είναι η δυνατότητα μελέτης ανοσοσφαιρινών διαφορετικών τάξεων. Στη σύγχρονη ιατρική, η ανοσολογική δοκιμασία ενζύμων θεωρείται η κύρια μέθοδος των εργαστηριακών μελετών των παθολογιών.

Το αίμα ELISA αναφέρεται στην κατηγορία των ορολογικών μελετών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν είναι αδύνατο να απομονωθεί ο παθογόνος παράγοντας.

Όταν εντοπίζονται ειδικά αντισώματααυξάνει τους τίτλους τους. Η μελέτη των ζευγαρωμένων ορών διεξάγεται για διαγνωστικούς σκοπούς με ένα διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων. Ο ορισμός των κατηγοριών ανοσοσφαιρινών επιτρέπει μια σαφή περιγραφή όλων των σταδίων της μολυσματικής διαδικασίας. Ο δυναμικός έλεγχος του τίτλου τους επιτρέπει επίσης την εφαρμογή της θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη το καθορισμένο στάδιο.

Η αναγνώριση των αντιγόνων είναι επίσης σημαντική. Ο ορισμός τους πραγματοποιείται στην αρχή της νόσου. Αυτό επιτρέπει την ταχεία διάγνωση. Η ανάλυση ανοσοενζύμου του αίματος, η αποκωδικοποίηση του οποίου γίνεται σε ποσοτικούς όρους, σας επιτρέπει να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η ELISA είναι μία από τις κύριες μελέτες για την ανίχνευση των STD (αφροδίσια νοσήματα). Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να τονιστεί η σημασία της στην ανίχνευση του HIV και της σύφιλης.

Ο ρόλος των αιτιολογικών παραγόντων των σεξουαλικών λοιμώξεων που προκαλούνπαθολογικές αλλαγές στις διάφορες υπηρεσίες του αναπαραγωγικού συστήματος των γυναικών, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το πιο επικίνδυνο σήμερα είναι το λεγόμενο μίγμα λοίμωξης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν διάφορα παθογόνα. Αυτό δυσχεραίνει πολύ τη διάγνωση. Στην περίπτωση αυτή, η μέθοδος ELISA χρησιμοποιείται για τη διενέργεια πλήρους μελέτης.

Αρέσει:
1
Ανάλυση ανοσοενζύμου: εφαρμογή και
Immunoblot - τι είναι; Η ανοσοκηλίδα στο
Αυτο-ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Βιοχημικοί δείκτες αίματος στη διάγνωση
Πώς να περάσετε την ανάλυση στο Helikobakter Pilori
Ανάλυση για τα χλαμύδια
Βιοχημική ανάλυση του αίματος και ερμηνεία του
Μπορεί να γίνει εξέταση αίματος για HIV
Δοκιμή αίματος σε παιδί: αποκωδικοποίηση - μπορείτε
Δημοσιεύσεις
επάνω