Ο θάλαμος είναι ... Ο θάλαμος: ορισμός, δομή και λειτουργίες

Η ανάπτυξη της ψυχιατρικής και της νευρολογίας στα σύγχροναοι συνθήκες είναι αδύνατες χωρίς μια βαθιά γνώση της δομής και των λειτουργιών του εγκεφάλου. Χωρίς την κατανόηση των διαδικασιών που διεξάγονται σε αυτό το σώμα, δεν μπορεί κανείς να θεραπεύσει αποτελεσματικά τις ασθένειες και να επιστρέψει τους ανθρώπους σε μια πλήρη ζωή. Παραβιάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο εμβρυογένεσης - γενετικές ανωμαλίες ή διαταραχές, εξαιτίας τερατογόνων επιδράσεων εξωτερικών παραγόντων - οδηγούν στην ανάπτυξη οργανικών παθολογιών και ανεπανόρθωτων συνεπειών.

είναι ο θάλαμος

Σημαντικό τμήμα

Ο εγκέφαλος είναι μια σύνθετη δομή του σώματος. Περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα είναι το ενδιάμεσο τμήμα. Περιλαμβάνει αρκετούς συνδέσμους: τον θάλαμο, τον υποθάλαμο, τον επιθάλαμο και τον μετεθαλόμο. Τα σημαντικότερα είναι τα πρώτα δύο.

Θάλαμος: Φυσιολογία

Αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύεται ως διάμεσος συμμετρικός σχηματισμός. Βρίσκεται μεταξύ του μεσαίου εγκεφάλου και του φλοιού. Αποτελείται από 2 τμήματα. Ο θαλαμός είναι εκπαίδευση που εισέρχεται στο όριο του συστήματος. Εκτελεί διάφορα καθήκοντα. Κατά την περίοδο της εμβρυϊκής ανάπτυξης, το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο. Είναι σταθερό στο λεγόμενο πρόσθιο τμήμα, κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου. Οι νευρικές ίνες αφήνουν το φλοιό από όλες τις κατευθύνσεις. Η μεσαία επιφάνεια σχηματίζει το πλευρικό τοίχωμα στην τρίτη κοιλία.

τον θάλαμο του εγκεφάλου

Πυρήνες

Ο θαλαμός είναι μέρος ενός σύνθετου συγκροτήματος. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Περιλαμβάνουν: τον υποθάλαμο, τον επθάλαμο, τον προ-θάλαμο, καθώς και τον ραχιαίο θάλαμο. Τα δύο τελευταία προέρχονται από την ενδιάμεση δομή. Ο Επιθάλαμος αποτελείται από έναν επιγονώδη αδένα, ένα τρίγωνο και λουριά. Σε αυτόν τον τομέα είναι οι πυρήνες που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση της αίσθησης της όσφρησης. Η οντογενετική φύση του επιθαλάμου και του περιτολάμου είναι διαφορετική. Από την άποψη αυτή, αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες. Γενικά, δομή του θαλαμού περιλαμβάνει περισσότερους από 80 πυρήνες.

Ειδικότητα

Ο θάλαμος του εγκεφάλου περιλαμβάνει ένα σύστημαστύλοι. Δημιουργείται από μυελιωμένες ίνες και διαιρεί τα διάφορα μέρη του σχηματισμού. Άλλες περιοχές ορίζονται από νευρικές ομάδες. Για παράδειγμα, intralaminar στοιχεία, periventricular πυρήνα και ούτω καθεξής. Η δομή των στοιχείων διαφέρει σημαντικά από το βασικό θαλαμικό τμήμα.

Ταξινόμηση

Κάθε κέντρο έχει τους δικούς του πυρήνες. Αυτό καθορίζει τη σημασία τους για το ανθρώπινο σώμα. Η ταξινόμηση των πυρήνων πραγματοποιείται ανάλογα με τη θέση τους. Υπάρχουν οι ακόλουθες ομάδες:

 1. Μπροστά.
 2. Mediodorsal.
 3. Η μεσαία γραμμή.
 4. Dorsolateral.
 5. Επενδύστε.
 6. Ventral posteromedial.
 7. Το πίσω μέρος.
 8. Intralaminar.

φυσιολογία του θαλαμού

Επιπλέον, οι πυρήνες υποδιαιρούνται ανάλογα με την κατεύθυνση δράσης των νευρώνων:

 1. Κηλίδες.
 2. Διαχείριση χειριστικών σημάτων.
 3. Ακουστικό.
 4. Κανονιστική ισορροπία.

Τύποι Κέντρων

Ρελέ, μη ειδικό καισυσσωματωμένοι πυρήνες. Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό μεσαίων και ενταλαμινικών σχηματισμών. Ο πυρήνας ρελέ λαμβάνει σήματα, τα οποία στη συνέχεια προβάλλονται σε διαφορετικές περιοχές του φλοιού. Αυτά περιλαμβάνουν οντότητες που μεταδίδουν τις πρωταρχικές αισθήσεις (κοιλιακό οπίσθιας, postlateralnoe κοιλιακά, έσω και έξω γονάτιου) και όσπρια εμπλέκονται στην παρεγκεφαλίδα ανάδρασης (κοιλιακή πλευρά). Οι συνεταιριστικοί πυρήνες λαμβάνουν τις περισσότερες από τις παρορμήσεις από τον φλοιό. Τους προβάλλουν για να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα.

Νευρικοί τρόποι

Ο θαλαμός είναι εκπαίδευση που σχετίζεται με τον ιππόκαμπο. Η αλληλεπίδραση διεξάγεται μέσω μιας ειδικής οδού, στην οποία υπάρχουν τα σώματα και τα μαστοειδή σώματα. Στον φλοιό, ο θάλαμος συνδέεται με θαλαμοκορχητικές ακτίνες. Υπάρχει επίσης ένας τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται πληροφορίες σχετικά με τον κνησμό, την επαφή και τη θερμοκρασία. Περνάει στο νωτιαίο μυελό. Υπάρχουν δύο τμήματα: κοιλιακή και πλευρική. Στην πρώτη διέλευση παλμούς για τον πόνο και τη θερμοκρασία, για τη δεύτερη - για την πίεση και την αφή.

ο δικτυωτός σχηματισμός του θαλαμού

Πηγή αίματος

Εκτελείται από το πίσω μέρος σύνδεσης,κάτω πλευρικά, πλάγια και μεσαία χοριοειδή, καθώς και παραμεματικά θαλαμικά-υποθαλαμικά αρτηριακά αγγεία. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια ανατομική ανωμαλία. Εκπροσωπείται με τη μορφή της αρτηρίας του Percheron. Στην περίπτωση αυτή, ένας κορμός εγκαταλείπει το οπίσθιο εγκεφαλικό αγγείο. Παρέχει αίμα σε ολόκληρο τον θάλαμο. Αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά σπάνιο.

Λειτουργίες

Για τι απαντά ο θάλαμος; Αυτή η εκπαίδευση εκπληρώνει πολλά καθήκοντα. Γενικά, ο θάλαμος είναι ένα είδος συγκεντρωτή πληροφοριών. Μέσα από αυτό υπάρχει μια αναμετάδοση μεταξύ διαφορετικών υποκριτικών περιοχών. Για παράδειγμα, κάθε ευαίσθητο σύστημα εκτός από το οσφρητικό σύστημα χρησιμοποιεί θαλαμικούς πυρήνες που λαμβάνουν και μεταδίδουν σήματα στις αντίστοιχες πρωτεύουσες περιοχές. Για τον οπτικό χώρο, οι εισερχόμενες παρορμήσεις από τον αμφιβληστροειδή αποστέλλονται στα πλευρικά τμήματα μέσω ενός κέντρου που προβάλλει πληροφορίες στην αντίστοιχη φλοιώδη περιοχή του ινιακού τομέα. Ένας ιδιαίτερος ρόλος ανήκει στον θάλαμο στη διαδικασία της εγρήγορσης και της ρύθμισης του ύπνου. Οι πυρήνες που αλληλεπιδρούν με τον φλοιό σχηματίζουν ειδικές αλυσίδες που σχετίζονται με τη συνείδηση. Η δραστηριότητα και η διέγερση ρυθμίζουν επίσης τον θάλαμο. Η ζημιά σε αυτό το σχηματισμό συνήθως οδηγεί σε κώμα. Ο θάλαμος συνδέεται με τον ιππόκαμπο, εκτελεί ορισμένα καθήκοντα στην οργάνωση της μνήμης. Πιστεύεται ότι οι περιοχές της είναι συνδεδεμένες με μεσο-χρονικές περιοχές. Εξαιτίας αυτού, παρέχεται διαφοροποίηση της οικείας και αναμνηστικής μνήμης. Επιπλέον, υπάρχουν προτάσεις ότι ο θάλαμος συμμετέχει επίσης στις νευρικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση των κινητήρων.

δομή του θαλαμού

Παθολογίες

Ως αποτέλεσμα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, θαλαμικόσύνδρομο. Αυτό εκδηλώνεται με μονοκόπτες καύσεις (θερμότητα), πόνους αίσθησης. Συχνά συνοδεύεται από μεταβολές της διάθεσης. Η ισχαιμία διπλής όψης της περιοχής της θάλασσας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παραβιάσεις. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν ακινητική μούτιση, οφθαλμικές διαταραχές. Όταν εμποδίζεται η αρτηρία του Percheron, μπορεί να εμφανιστεί ένα αμφίπλευρο έμφραγμα.

Ο δικτυωτός σχηματισμός του θαλαμού

Στο κεντρικό τμήμα του κορμού υπάρχει ένα σύμπλεγμακυττάρων. Συνυπάρχουν με έναν τεράστιο αριθμό ινών που πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Εάν εξετάσουμε αυτό το σχηματισμό κάτω από ένα μικροσκόπιο, τότε μοιάζει με ένα δίκτυο. Ως εκ τούτου, ονομάστηκε δικτυωτός σχηματισμός. Οι νευρικές ίνες υποχωρούν στον φλοιό και σχηματίζουν μη ειδικές οδούς. Με τη βοήθειά τους, η δραστηριότητα διατηρείται σε όλα τα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Υπό την επίδραση του σχηματισμού, τα αντανακλαστικά ενισχύονται. Σε αυτό το σύμπλεγμα υπάρχει μια επιλογή πληροφοριών. Στις υπερκείμενες περιοχές φτάνουν μόνο νέες και σημαντικές πληροφορίες. Η δραστηριότητα του σχηματισμού είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο, επειδή τα σήματα από όλους τους υποδοχείς περνούν από αυτό.

για την οποία ο θάλαμος αποκρίνεται

Νευρώνες

Έχουν μεγάλη ευαισθησία στοφαρμακολογικούς παράγοντες και ορμόνες. Τέτοια φάρμακα όπως "Reserpine", "Aminazine", "Serpasil" και άλλα μπορούν να μειώσουν τη δραστηριότητα του σχηματισμού. Στους νευρώνες υπάρχει αλληλεπίδραση ανερχόμενων και κατιόντων σημάτων. Οι παλμοί βρίσκονται σε συνεχή κυκλοφορία στις αλυσίδες. Λόγω αυτού, η δραστηριότητα διατηρείται. Αυτό, με τη σειρά του, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τόνος του νευρικού συστήματος. Σε περίπτωση καταστροφής του σχηματισμού, ειδικά των ανώτερων τμημάτων του, εμφανίζεται βαθύς ύπνος, αν και τα προσαγωγικά σήματα συνεχίζουν να ρέουν στον φλοιό κατά μήκος άλλων διαδρομών.

Αρέσει:
2
Νωτιαίο μυελό: δομή και λειτουργία
Ο τελικός εγκέφαλος: δομή και λειτουργία
Η δομή και η λειτουργία των επινεφριδίων στον οργανισμό
Λειτουργίες και δομή του νεφρώνα
Η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου
Τμήματα του εγκεφάλου: η εξειδίκευση του καθενός
Λειτουργίες του κυτταρικού τοίχου:
Δομή και λειτουργία του δέρματος
Τα κυτταρικά οργανίδια και οι λειτουργίες τους: ποικιλία,
Δημοσιεύσεις
επάνω