Παραποίηση εγγράφων: Άρθρο 327 του Ποινικού Κώδικα. Ευθύνη για την παραποίηση εγγράφων. Είδη παραποίησης εγγράφων

Η πλαστογράφηση των εγγράφων είναι αποινικό αδίκημα. Η πλαστογραφία μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας (αντικαθιστώντας) όλα ή οποιαδήποτε συγκεκριμένα στοιχεία του χαρτιού. Ας εξετάσουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα είναι πλαστά.

παραποίηση εγγράφων

Γενικές πληροφορίες

Στον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτηρίζεται η πλαστογράφηση των εγγράφωνπεριγραφή των μεμονωμένων ενεργειών. Σε αυτή την περίπτωση, η συγκεκριμένη έννοια του όρου "ψεύτικο" δεν αποκαλύπτεται στον Κώδικα. εμπειρογνώμονες Πλαστογραφία ορίζεται ως η παραγωγή χαρτιού χρησιμοποιώντας εικονική αντιγραφή, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, μορφές αποσυρθεί παράνομα, πλαστά σφραγίδες, υπογραφές, σφραγίδες. Πλαστογραφία μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας διορθώσεις ή αλλαγές στην αρχική πλήρη, καταστροφή του διαθέσιμου κειμένου (κοπή, ξέπλυμα, χαρακτική, καθαρισμού), προσθέτοντας νέες εγγραφές (κόλληση, εισάγετε συμπληρωματικές σημειώσεις).

Παραποίηση εγγράφων: Ηνωμένο Βασίλειο

Η παραποίηση μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο έγκλημαή να είναι ένα στοιχείο άλλου. Στην πρώτη περίπτωση, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει παραποίηση των εκλογικών εγγράφων ή των εντύπων δημοψηφίσματος. Για το σκοπό του κέρδους μπορεί να είναι ψευδεπίγραφο και στη συνέχεια πωλούνται τίτλους και τα χρήματα. Η κατασκευή πλαστών ιατρικών εγγράφων περιγράφει 233 άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Η παραποίηση των ιατρικών εγγράφων, των συνταγών, των πιστοποιητικών κ.λπ. σας επιτρέπει να πάρετε ψυχοτρόπα ή ναρκωτικά φάρμακα στα φαρμακεία. Ως ανεξάρτητη ποινικοποίηση πλαστογράφηση και πώληση των διακανονισμών ή πιστωτικών καρτών και άλλων εγγράφων πληρωμής ενεργεί. Αυτό δεν είναι καθόλου ο τρόπος με τον οποίο τα έγγραφα είναι πλαστά. Το άρθρο 327 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει τιμωρία για πλαστογραφία, παραγωγή ή πώληση πλασματικών κρατικών βραβείων, σφραγίδων, σφραγίδων, εντύπων, εγγράφων. Η πλαστογραφία γραφείων περιγράφεται στην τέχνη. 292.

είδη πλαστογράφησης εγγράφων

Είδη παραποίησης εγγράφων

Σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά των συνθέσεων,η πλαστογραφία μπορεί να είναι γενική ή ειδική. Κατά την ανάλυση της πλαστογραφίας, οι ειδικοί εντοπίζουν τον τύπο παραποίησης εγγράφων. Το άρθρο 327 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιέχει έναν κατάλογο χαρακτηριστικών στα οποία καθορίζεται, για παράδειγμα, η πνευματική πλαστογραφία. Σε αυτή την περίπτωση, το έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχει τη σωστή μορφή, αλλά τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Υπάρχει επίσης υλική πλαστογράφηση των εγγράφων. Το άρθρο του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που περιγράφει αυτό το ή το έγκλημα μπορεί να προβλέπει πλήρη ή μερική πλαστογραφία. Υπάρχει επίσης μια τέτοια κατηγορία όπως τα πλαστά χαρτιά. Καταρτίζονται από εταιρείες που έχουν πάψει να υπάρχουν ή πλασματικά πρόσωπα, είναι εξασφαλισμένες από την λανθασμένη οργάνωση ή τον ειδικό που υποτίθεται ότι έχουν.

Καθαρισμός

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίεςπαραποίηση εγγράφων. Ο καθαρισμός αναφέρεται στη μηχανική αφαίρεση τμημάτων του κειμένου. Κατά κανόνα, σβήνουν με μια γόμα ή αποξέονται με ένα μαχαίρι, ένα χτύπημα των λεπίδων, γράμματα, αριθμούς. Όταν καθαρίζετε, το ανώτερο στρώμα του χαρτιού σπάει, το τμήμα του διαγράφεται μαζί με τα στοιχεία κειμένου. Τα σημάδια αυτής της διαδικασίας είναι η αλλαγή στη στιλπνότητα, η διάρρηξη των ινών, η αραίωση του χαρτιού, ο θάμβος του μελανιού στην κορυφή του κειμένου και ούτω καθεξής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκκαθαρισμένη περιοχή είναι καλυμμένη, λειασμένη ή βερνικωμένη με κάτι στερεό. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλήρες κτύπημα του κειμένου για να αποκρύψετε τη διαγραφή.

παραποίηση των εκλογικών εγγράφων

Χαρακτική

Αυτή η διαδικασία είναι μια εξάτμιση είτελεύκανση με χημικά αντιδραστήρια: οξειδωτικά, αλκάλια, οξέα. Οι ουσίες έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στο κείμενο που διαγράφεται, αλλά και απευθείας σε χαρτί, πλέγμα φόντου και ούτω καθεξής. Όταν χρησιμοποιείτε χημική χάραξη, οι αλλαγές στις αποχρώσεις του εγγράφου θα είναι αισθητές. Κατά κανόνα, εμφανίζονται κίτρινες κηλίδες σε χαρτί. Επίσης, οι ασάφειες μελάνης θα είναι ορατές κατά την εφαρμογή του κειμένου από την κορυφή, εξασθενίζοντας τη φωτεινότητα των κτυπήματος. Το τελευταίο είναι συνέπεια της συνεχιζόμενης επίδρασης του χημικού αντιδραστηρίου που απομένει στο χαρτί.

παραποίηση εγγράφων

Συνδρομή

Είναι μια προσθήκη στο γραφικόστοιχεία από τις επιμέρους λέξεις, χαρακτήρες, γράμματα, σημεία. Συμπληρωματικές σημειώσεις πραγματοποιείται, συνήθως με μελάνι, το ίδιο χρώμα με το υπάρχον κείμενο. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των πλαστών τραπεζογραμματίων που προεξέχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά χειρογράφου σε ανάλογες περιοχές. Letters μπορεί να είναι διαφορετικού μεγέθους, πάχους. Επιπλέον, τα στοιχεία το ίδιο όνομα μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, το έγγραφο μπορεί να ανιχνευθεί από διαφορετικά διαστήματα μεγέθους, διαθέτει στάσεις γραπτώς, το πρόσωπο σπάζοντας τις γραμμές, offset γραμμές, η παρουσία της διαδρομής του κειμένου και ούτω καθεξής.

 άρθρο σχετικά με την παραποίηση εγγράφων

Σύνδεση

Είναι η συμπερίληψη των δακτυλογραφημένωνσημάδια, παραγράφους, λέξεις, διάφορα σύμβολα. Κατά κανόνα, οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε μικρό ποσό. Ωστόσο, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το περιεχόμενο. Έτσι, προεκτυπώνοντας μεμονωμένους αριθμούς, γράμματα, μπορείτε να αλλάξετε τα ποσά σε φορτωτικές, δηλώσεις, αποδείξεις. Ως διακριτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας πλαστογράφησης είναι οι διαφορές στην οριζόντια διακριτικότητα των σημείων, οι διαφορές στα μεγέθη και τα σχέδια των ίδιων σημείων, τα χρώματα των βαφών της κορδέλας.

Αντικατάσταση στοιχείων

Κατά κανόνα, αυτή η μέθοδος είναι παραποιημένηέγγραφα ταυτότητας. Τα διαβατήρια, τα περάσματα και άλλα έγγραφα αντικαθίστανται συχνότερα από τις φωτογραφίες. Από τεχνική άποψη, αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες μπορεί να αντικατασταθεί εντελώς, αφήνοντας σφραγίδα θραύσμα κλπ Perekleivanie δει με αποφλοίωση το ανώτερο στρώμα μορφή εικόνας κάτω και γύρω από την αναντιστοιχία στο περιεχόμενο, το μέγεθος των γραμμάτων του κειμένου και της φωτογραφίας πάνω στο χαρτί εκτύπωσης και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση των πολλαπλών σελίδων στοιχεία αλλαγής φύλλου εγγράφου μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, μία γραμμή κοπής, απόχρωση. Επίσης ορατή διαφορά μεταξύ της θέσης παρακέντησης και τα κλιπ στην αρίθμηση, αίθουσα, σειρά σελίδων.

ukrf παραποίηση εγγράφων

Παραχάραξη υπογραφών

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιείται επίσης πλαστογράφησηδιαφορετικούς τρόπους. Ειδικότερα, μπορεί να προσομοιωθεί (απομίμηση) αυθεντικό δείγμα, αντιγραφή με τη χρήση των εργαλείων. Οπτικά ψεύτικο υπογραφή μπορεί να προσδιορίζονται από τη θέση δίπλα στο εγκεφαλικό επεισόδιο δεν επικαλύπτεται προπαρασκευαστική πινελιές σε ενδείξεις επιβράδυνσης στις κινήσεις (στάσεις, podrisovki αμβλύ καταλήξεις γραμμές).

Απομίμηση εντυπώσεων

Πολλά έγγραφα πρέπει να είναιπιστοποιούνται με σφραγίδες και σφραγίδες, στις οποίες υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο και σημάδια. Οι εντυπώσεις σφυρηλατούνται με σχέδιο, κάνοντας κλισέ στο καουτσούκ και άλλα υλικά, υγρή αντιγραφή από το πρωτότυπο και ούτω καθεξής. Εάν χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο, ένα ίχνος από το πόδι της πυξίδας θα εμφανιστεί στο κέντρο της κυκλικής εκτύπωσης. Επίσης, η ετερογένεια του σχεδίου και του μεγέθους των ίδιων γραμμάτων θα είναι αισθητή και η ασύμμετρη θέση τους σε σχέση με τα διαχωριστικά στοιχεία. Συχνά οι εμπειρογνώμονες αποκαλύπτουν σημασιολογικά και γραμματικά λάθη στο κείμενο της εκτύπωσης. Όταν χρησιμοποιείτε την κλισέ, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας των χαρακτήρων του καθρέφτη, η απουσία ορισμένων στοιχείων. Για να αποφύγετε αυτό το ελάττωμα, χρησιμοποιείται η μέθοδος αντιγραφής. Για παράδειγμα, αρχικά η εντύπωση αφαιρείται από κάποιο κολλώδες υλικό ή ασπράδια αυγών και στη συνέχεια εφαρμόζεται στο κενό.

παραποίηση εγγράφων

Οι ποινές

Η νομοθεσία καθορίζει την ευθύνη γιαπαραποίηση εγγράφων. Συγκεκριμένα, για την πλαστογράφηση των πιστοποιητικών προβλέπονται άλλα επίσημα έγγραφα που χορηγούν δικαιώματα ή απαλλάσσονται από τα καθήκοντα, παραγωγή για την πώληση κρατικών βραβείων, σφραγίδων, σφραγίδων και εντύπων με σκοπό το κέρδος:

  • Περιορισμός της ελευθερίας στα 2 ή 3 χρόνια.
  • Σύλληψη για 6 μήνες.

Εάν τα εγκλήματα διαπράττονται επανειλημμένα, ο νόμος προβλέπει φυλάκιση έως και 4 έτη. Εάν ένας πολίτης ήξερε ότι το έγγραφο ήταν ψεύτικο και το χρησιμοποίησε, μπορεί να τον διορίσει:

  • Πρόστιμο μέχρι 200 ​​ελάχιστους μισθούς ή ίσο με μισθό ή άλλο εισόδημα για περίοδο 1 έως 2 μηνών.
  • Υποχρεωτική ή διορθωτική εργασία. Στην πρώτη περίπτωση, η διάρκεια τους είναι μέχρι 240 ώρες, στη δεύτερη - μέχρι 2 χρόνια.
  • Σύλληψη για έξι μήνες.
  • </ ul </ p>
Αρέσει:
0
Auto χωρίς έγγραφα - κλαπεί ή όχι;
Η πράξη μεταφοράς εγγράφων - πότε και γιατί
Άρθρο 142 του Ποινικού Κώδικα. Παραποίηση
Μετάφραση εγγράφων και συμβολαιογραφική πράξη
Η αρχή της παραποίησης
Ταξινόμηση των εγγράφων: βασικά κριτήρια
Τι πρέπει να είναι ο φάκελος για έγγραφα;
Περιγραφή εργασίας του αρχικού λογιστή
Όροι αποθήκευσης εγγράφων στον οργανισμό
Δημοσιεύσεις
επάνω