Ποια είναι η Εκκαθάριση της Εταιρείας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια φράση όπως "εκκαθάριση των επιχειρήσεων"Πολλοί επιχειρηματίες προκαλούν συσχετισμούς μετην απόλυτη εξαφάνιση της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Η πλήρης εκκαθάριση προβλέπει το κλείσιμο τους. Συνεπώς, δεν γίνεται λόγος για μεταβίβαση καθηκόντων ή δικαιωμάτων σε τρίτους. Αλλά θα είναι η πλήρης εκκαθάριση της οργάνωσης ότι η αντικατάσταση του κεφαλιού και του ιδρυτή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά; Φυσικά όχι. Σε μια τέτοια κατάσταση, θα συμβεί μια αλλαγή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον ιδρυτή, η οποία πιθανώς θα αλλάξει το στυλ διαχείρισης της εταιρείας και θα εισαγάγει κάποιες καινοτομίες προς την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων και της περαιτέρω ανάπτυξής της. Ωστόσο, η ίδια η επιχείρηση θα παραμείνει και θα μπορέσει να εκτελέσει με επιτυχία το έργο της. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται φορολογικός έλεγχος.
Πολλοί επιχειρηματίες έχουν συχνά μια ερώτησηως προς το αν η συγχώνευση ή η συγχώνευση μιας επιχείρησης σε άλλο οργανισμό είναι σαφής εκκαθάριση; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις, που μόνο το νομικό γραφείο, το οποίο παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και παρέχει εκπροσώπηση στη διαιτησία.
Σε ποια στάδια η εταιρεία εκκαθαρίζεται; Το πρώτο στάδιο είναι η αντικατάσταση του σκηνοθέτη και των ιδρυτών. Μόνο μετά από αυτό, πραγματοποιείται μια συγχώνευση ή μια ένωση. Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης, εκδίδεται πιστοποιητικό σχετικά με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Μόνο τότε η επιχείρηση θα αποκλειστεί από το κρατικό μητρώο. Η οργάνωση δεν υπάρχει πλέον, αλλά τα καθήκοντα και τα δικαιώματα της παλιάς εταιρείας διαβιβάζονται σε άλλη νομική οντότητα. Η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται. Έτσι, η επιχείρηση εκκαθαρίστηκε, αλλά δεν εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης (εκτός από καταστάσεις πτώχευσης) του φόρου, είναι απαραίτητο να καταθέσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- ισολογισμό εκκαθάρισης ·
- εφαρμογή ·
- Πιστοποιητικό πληρωμής κρατικού τέλους. Μέχρι σήμερα, το μέγεθός της είναι το 20% του ποσού που απαιτείται να καταβάλει κατά την εγγραφή μιας νομικής οντότητας.
- πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την υποβολή στο Ταμείο Συντάξεων των πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο.
Ο κατάλογος αυτών των πληροφοριών καθορίζεται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.
Μόνο σε πέντε ημέρες από το κράτος ενοποιημένο μητρώο νομικών προσώπων η επιχείρηση θα αποκλειστεί. Εκεί θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιχείρησης.

Αρέσει:
0
Ποια είναι η πτώχευση ενός επιχειρηματία;
Εκκαθάριση νομικών προσώπων: σημαντικές πτυχές
Η εξάλειψη της πυρκαγιάς είναι ένα συντονισμένο έργο
Εξάλειψη αγαθών - απάτη ή πραγματική
Αγαπημένη τηλεοπτική σειρά, ηθοποιούς. "Εκκαθάριση" -
Ο ισολογισμός είναι η κύρια πηγή
Ορισμός και τύποι ανταγωνισμού
Ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης:
Liquidation LLC: χαρακτηριστικά και τύποι
Δημοσιεύσεις
επάνω