Τεκμήριο αθωότητας. Art. 49 του Συντάγματος RF

Η κοινωνία των πολιτών είναι ένα μεγάλο σύνολοανθρώπους, ενωμένοι από ένα πολιτισμικό, τελωνειακό και κρατικό πλαίσιο. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία ήταν ανά πάσα στιγμή η βάση του κρατικού συστήματος. Εξάλλου, η ίδρυση κάθε χώρας τοποθετείται απευθείας από τους ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση η κοινωνία πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτή η αρχή απορρέει εδώ και πολύ καιρό. Το κύριο πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι η δυσκίνητη φύση της κοινωνίας. Η δομή του είναι πολύπλοκος μηχανισμός. Χωρίς την ύπαρξη συνεχούς ελέγχου, μπορεί απλώς να αποτύχει. Σε όλη την ιστορία της, οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν τον πιο ισχυρό και αποτελεσματικό ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η θρησκεία και η βία δοκιμάστηκαν, αλλά αυτές οι κατηγορίες έδειξαν την αναποτελεσματικότητά τους. Όλα άλλαξαν με την εμφάνιση του νόμου. Οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα σύνολο νομιμοποιημένων νομικών κανόνων. Την ίδια στιγμή, ο κύριος ρυθμιστής των κοινωνικών σχέσεων - το δικαίωμα - είναι μια πολύ πολύπλευρη κατηγορία. Επομένως, για να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή του, δημιουργήθηκε ένα ορισμένο είδος τεκμηρίου. Ένα τέτοιο είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην εσωτερική νομολογία.

Σημασία έννοια

Το τεκμήριο είναι μια κατηγορία που ήταν αρχικάπροέκυψε στη φιλοσοφική, όχι στη νομική σφαίρα. Δηλαδή, για να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις αρχικές υποθέσεις του φαινομένου που παρουσιάζεται. Έτσι, το τεκμήριο είναι ένα είδος παραδοχής, το οποίο σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς εξαίρεση, θεωρείται αληθές μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο. Με άλλα λόγια, το γεγονός έχει ένα αμετάβλητο περιεχόμενο μέχρι την επίσημη αλλαγή του βάσει αδιαμφισβήτητων γεγονότων.

Άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το τεκμήριο της αθωότητας

Αυτή η κατηγορία έχει βρει την εφαρμογή τηςτην εσωτερική νομολογία και τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αλλά θα αναλύσουμε τα πάντα στη σειρά. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι το αδιάψευστο γεγονός της απουσίας ενοχής ενός συγκεκριμένου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση, ένα άτομο δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς μέχρι να αποδειχθεί ένοχος για να διαπράξει έγκλημα. Το τεκμήριο είναι η θεμελιώδης αρχή της εγκληματικής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια ολόκληρη κανονιστική βάση, βασισμένη σε αυτήν την αρχή.

Κανονιστική ρύθμιση

Οποιοδήποτε νομικό τεκμήριο έχει ένα συγκεκριμένονομικό καθεστώς. Δηλαδή, αυτές οι κατηγορίες καθορίζονται σε ορισμένες κανονιστικές πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, το τεκμήριο της αθωότητας έχει έως και δύο επίπεδα ρυθμιστικής ρύθμισης, εάν λάβετε υπόψη τα βασικά έγγραφα που τα καθορίζουν.

  1. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το τεκμήριοη αθωότητα εκδηλώνεται σαφέστερα στο ποινικό δίκαιο. Ορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συγκεκριμένα στο άρθρο 14. Βάσει των διατάξεων του κανόνα που παρουσιάζεται, η τήρηση του τεκμηρίου είναι υποχρεωτική για όλα τα όργανα επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια.
  2. Το άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιέχει επίσηςπροαναφερθείσα αρχή. Αυτός ο κανόνας του βασικού νόμου είναι στην πραγματικότητα η βάση για την εφαρμογή ενός παρόμοιου νομικού σχεδίου στο ποινικό δίκαιο.

τεκμήριο αθωότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα εξετάσουμε τη θέση του βασικού νόμου για το τεκμήριο της αθωότητας, αφού είναι ευρύτερη.

Άρθρο 49 του Συντάγματος RF

Έτσι, ο κανόνας του βασικού νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίαςμιλάει για μια τέτοια νομική κατασκευή, όπως το τεκμήριο της αθωότητας. Σε αυτή την τέχνη. 49 του Συντάγματος RF αποκαλύπτει όχι μόνο την έννοια, αλλά και μια σειρά από άλλες πτυχές του αναφερθέντος νομικού φαινομένου. Το αντικείμενο αποτελείται από τρία μέρη. Σε καθένα από αυτά παρουσιάζονται αρκετά ενδιαφέρουσες πτυχές του τεκμηρίου, για παράδειγμα:

  • Μέρος 1 του άρθρου. Το άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μιλά για την αθωότητα οποιουδήποτε ατόμου έως ότου η ενοχή του αποδειχθεί με τον τρόπο που ορίζει ο ρωσικός νόμος.
  • Το δεύτερο μέρος μιλά για την αδυναμία να επιβάλει στον κατηγορούμενο την υποχρέωση να αποδείξει την αθωότητά του.
  • Στο μέρος 3 του άρθρου. 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δείχνει ότι οι αναπόφευκτες, προφανείς αμφιβολίες για την ενοχή του κατηγορούμενου θα ερμηνευθούν υπέρ του.

Όπως μπορούμε να δούμε, οι παρουσιαζόμενες διατάξειςοι συνταγματικοί κανόνες μιλούν για τον αποκλειστικό ρόλο του τεκμηρίου της αθωότητας στην ισχύουσα νομοθεσία και στο νομικό πεδίο στο σύνολό της. Το γεγονός ότι η κατηγορία καθορίζεται στον κύριο νόμο το καθιστά τον θεμελιώδη παράγοντα ολόκληρου του νομικού συστήματος του κράτους μας. Προκειμένου να κατανοηθούν λεπτομερέστερα όλες οι πτυχές της κατηγορίας, είναι απαραίτητο να αναλυθεί κάθε τμήμα του νομικού κανόνα.

Αθωότητα του ατόμου και διαδικασία εγκατάστασης του

Αν αναλύσουμε την Τέχνη. 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με σχόλια, πολλές από τις πτυχές της γίνονται σαφείς. Για παράδειγμα, το πρώτο μέρος αναφέρει ότι η ενοχή του ατόμου πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Από τη δήλωση αυτή προκύπτουν δύο σημαντικές πτυχές.

  • Πρώτον, η ομολογία ενός ατόμου που είναι ένοχος για κάτι πρέπει να γίνει αντικειμενικά.
  • Δεύτερον, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για ενοχή γίνεται μέσα στις καθιερωμένες νομικές διαδικασίες.

Άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Στην πρώτη περίπτωση, μιλάμε για τις δραστηριότητες των φορέωντην έρευνα, την έρευνα, την εισαγγελία και, φυσικά, το δικαστήριο. Εξάλλου, αυτά τα τμήματα είναι σε θέση να οργανώσουν και να εφαρμόσουν μια αντικειμενική διαδικασία για την απόδειξη της ενοχής ενός ατόμου. Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, είναι εξαιρετικής σημασίας, και πάλι, για τους εκπροσώπους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, η παραβίαση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των συλλεγόμενων αποδεικτικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό σημείο. Η ίδια η διαδικασία αποδείξεως δεν σημαίνει τίποτα χωρίς την καταδίκη του δικαστηρίου.

Μέρος 3 Άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Αδυναμία επιβολής υποχρέωσης

Μέρος 2 του άρθρου. 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το σχόλιο στο οποίο παρουσιάζεται στο άρθρο, απαγορεύει τον εξαναγκασμό ενός ατόμου να αποδείξει ανεξάρτητα το γεγονός της αθωότητάς του. Με άλλα λόγια, αν κάποιος υποβάλει ένα αλίβη, τότε οι αρμόδιοι φορείς προδικαστικής έρευνας πρέπει να τον ελέγξουν ανεξάρτητα. Το πρόσωπο στην παρούσα υπόθεση δεν είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις, έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να απαλλαγεί από υποψίες.

ч 1 ρ 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Η διάταξη αυτή επηρεάζει πολλά διαδικαστικάσχέση. Για παράδειγμα, ένας ύποπτος ή ένας κατηγορούμενος μπορεί να αρνηθεί να καταθέσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις ή, αντίθετα, να αποδείξει ότι θεωρεί απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση. Με άλλα λόγια, ένα άτομο είναι ελεύθερο να επιλέξει τις πράξεις του, αφού κανείς δεν μπορεί να τον κάνει να δεχτεί κάτι. Έτσι, τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να δείχνουν πλήρως την ενοχή ενός συγκεκριμένου προσώπου κατά τη διεξαγωγή μιας συγκεκριμένης πράξης. Διαφορετικά, το άτομο θα συνεχίσει να θεωρείται αθώο.

Καταλογισμός αμφιβολίας

Οι διατάξεις του άρθρου. Το άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας διηγείται επίσης τους κανόνες ερμηνείας των αμετάκλητων αμφιβολιών για την ενοχή ενός ατόμου. Το Μέρος 3 αναφέρει ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή ενός ατόμου σε ένα αδίκημα πρέπει να ερμηνεύονται υπέρ της αθωότητάς του. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Η κατώτατη γραμμή είναι ότι δεν είναι όλα τα γεγονότα μπορεί να είναι οι αναφερόμενες αμφιβολίες. Τα επιμέρους στοιχεία της ενοχής του ατόμου πρέπει να ελέγχονται όσο το δυνατόν αντικειμενικά και λεπτομερέστερα. Στην περίπτωση αυτή, η αναπόφευκτη αμφιβολία εκδηλώνεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να διαψευσθούν ή να καλυφθούν με άλλα γεγονότα. Με άλλα λόγια, τέτοιες συνθήκες είναι αξιόπιστες και αδιαμφισβήτητες.

Η σημασία της κατηγορίας για την εθνική νομοθεσία

Στην εθνική έννομη τάξη υπάρχειμια σειρά ενδιαφέρουσες κατηγορίες, μία από τις οποίες είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άρθρο 49) παρέχει μια εξαντλητική περιγραφή αυτού του φαινομένου. Αλλά στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ένα λογικό ερώτημα: ποιος είναι ο ρόλος του τεκμηρίου της αθωότητας στην εσωτερική νομοθεσία; Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο θεσμός είναι απολύτως δημοκρατικός.

Άρθρο 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με σχόλια

Δηλαδή, η ύπαρξή του τονίζει την ουσίατο ίδιο το κράτος. Από την άλλη πλευρά, το τεκμήριο της αθωότητας προκαλεί ορισμένες πραγματικές στιγμές δραστηριότητας ορισμένων οργανισμών. Επηρεάζει άμεσα τους διαδικαστικούς παράγοντες της διερεύνησης των εγκλημάτων. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός τεκμηρίου υποδηλώνει ότι η Ρωσία έχει απομακρυνθεί από τις ολοκληρωτικές αρχές της οικοδόμησης ενός πολιτικού καθεστώτος στο κράτος.

Τεκμήριο αθωότητας σε άλλους τομείς

Όπως καταλαβαίνουμε, το άρθρο. 49 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι η μόνη πηγή της νομικής κατασκευής που αναφέρεται στο άρθρο. Αυτό το νομικό φαινόμενο συμβαίνει σε διάφορους κλάδους του σύγχρονου νόμου, δηλαδή:

  • εγκληματική ·

σύμφωνα με το άρθρο 49 του Συντάγματος

  • διοικητική λειτουργία ·
  • φόρο.

Η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας στο σύνταγμα μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το σχέδιο σε πολλές νομικές σχέσεις. Εξάλλου, ο βασικός νόμος είναι η βάση του νομικού συστήματος του κράτους.

Προσπαθήσαμε να μάθουμε τιτεκμήριο αθωότητας. Το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άρθρο 49) περιγράφει αυτό το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα. Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξή του άλλαξε ολόκληρο το νομικό σύστημα του κράτους μας προς το καλύτερο.

Αρέσει:
0
Η έννοια και οι αρχές της διοικητικής
Τεκμήριο αθωότητας: νόμιμο και
Σύστημα κρατικών οργάνων
Η υπέρβαση της ταχύτητας κατά 20 χιλιόμετρα. Αποδεκτό
Συγκεκριμένη συσκευή
Αρχές Διοικητικού Δικαίου - Θέματα
Τρεις εποχές και τρία Συντάγματα της ΕΣΣΔ
Η μορφή της κυβέρνησης είναι η αρχή και το σύστημα
7 Οκτωβρίου, Ημέρα Συντάξεως της ΕΣΣΔ - Νόμος
Δημοσιεύσεις
επάνω