Άδεια χρήσης και λογισμικό

Η συμφωνία άδειας χρήσης είναι ένα από τα μέσατη διάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος. Πρόκειται για ένα έγγραφο αστικού δικαίου, στο οποίο ένα μέρος παρέχει ένα άλλο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα πνευματικής δραστηριότητας και στο οποίο παρέχονται τα όρια μιας τέτοιας χρήσης. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα εξατομίκευσης.

Αντισταθμισμένη άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτωνπεριλαμβάνει πληρωμή ενός τέλους, το οποίο είναι μια εφάπαξ ή περιοδική πληρωμή προκαθορισμένου μεγέθους. Επίσης, το ενδιαφέρον μπορεί να είναι μια ανταμοιβή από τα έσοδα από τόκους. Η κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο ποσό αμοιβής που προορίζεται για τον δημιουργό για ορισμένες χρήσεις.

αδειοδότησης

Το λογισμικό είναι μια συλλογή δεδομένωνκαι εντολές, οι οποίες παρουσιάζονται με αντικειμενική μορφή και σχεδιάζονται για τη λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέρος αυτού είναι επίσης τα προπαρασκευαστικά υλικά που λήφθηκαν κατά την ανάπτυξη του προγράμματος και οι οπτικοακουστικές εικόνες που παράγει. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργικά συστήματα και πακέτα λογισμικού.

Σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικούεμφανίστηκε στο αστικό δίκαιο σχετικά πρόσφατα. Οι ουσιώδεις προϋποθέσεις του είναι ο ορισμός του θέματος και οι μέθοδοι εφαρμογής του, δηλαδή το όνομα του προγράμματος που χρησιμοποιεί ο δικαιοπάροχος και το δικαίωμα χρήσης που μεταβιβάζεται στον δικαιοδόχο. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η συμφωνία άδειας χρήσης δεν θεωρείται έγκυρη και δεν χορηγούνται δικαιώματα.

συμβάσεις αδειοδότησης

Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων υπολογιστών στη νομική πτυχή

Η άδεια χρήσης που σχετίζεται με το λογισμικό έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, υπάρχουν ξεχωριστοί κανόνες για αυτό:

1. Κατόπιν αιτήματος του κατόχου του δικαιώματος, είναι δυνατή η κρατική εγγραφή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία πραγματοποιείται στο Rospatent. Αυτό σημαίνει είσοδο στο δημόσιο μητρώο και κάθε πρόσωπο μπορεί ελεύθερα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, δεν μεταβιβάζει προγράμματα που περιέχουν κρατικά μυστικά.

2. Οι συμφωνίες που συνεπάγονται την αλλοτρίωση του αποκλειστικού δικαιώματος που σχετίζεται με το λογισμικό έχουν επίσης τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Εάν εγγραφεί στο ανοικτό μητρώο της Rospatent, τότε μια τέτοια συμφωνία υπόκειται σε κρατική εγγραφή. Εάν το πρόγραμμα δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο, τότε δεν είναι απαραίτητο να εγγραφεί.

Η σύμβαση προσχώρησης

Για τα προγράμματα υπολογιστών, η διαδικασία για την ολοκλήρωσητη σύμβαση προσχώρησης: θεωρείται ότι ο χρήστης έδωσε τη συγκατάθεσή του για το συμπέρασμά του τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμα ή βάση δεδομένων. Οι όροι της παρούσας συμφωνίας περιέχονται στο αντίγραφο της και μπορούν επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία.

σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού

Το λογισμικό προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα αντικείμενα και αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που συνδέονται με αυτό συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από το νόμο.

Αρέσει:
0
Το κινητό τηλέφωνο ως κάμερα web με περισσότερα
Καλύτερος επεξεργαστής βίντεο
Λογισμικό Δικτύου: Οργάνωση
RegCleaner Pro: τι είναι αυτό το πρόγραμμα; Κριτικές
Πώς να δημιουργήσετε μια εφαρμογή "VKontakte" - από
Πώς να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για ήχο στα Windows
Πώς να ανοίξετε το Docx;
Αντιμετώπιση προβλημάτων: "Το dxgi dll δεν βρέθηκε"
Σύνταξη κατάλληλης σύμβασης εργασίας -
Δημοσιεύσεις
επάνω