Συνταγματικά καθήκοντα

Το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος της χώρας. Η σημασία της είναι μεγάλη. Όλες οι βασικές ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε, είναι καταχωρημένα σε αυτήν. Είναι ένας σταθερός εγγυητής ότι τα συμφέροντά μας θα ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση. Όλοι οι άλλοι νόμοι θα πρέπει να βασίζονται, πρώτα απ 'όλα, σε αυτό.

Μη ξεχνάτε ότι πέρα ​​από τα δικαιώματα που έχειμας δίνει ευθύνες. Τα συνταγματικά καθήκοντα ενός ατόμου και ενός πολίτη είναι πολύ σαφώς καθορισμένα. Για την αποφυγή της εκτέλεσης τους, το άτομο θα τιμωρηθεί. Η ευθύνη μπορεί να είναι πολύ σοβαρή.

Συνταγματικά καθήκοντα

Όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και άλλα άτομα (απάτριδες, αλλοδαποί) φέρουν υποχρεώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ωστόσο, στο Σύνταγμα, μόνο τα δικαιώματα των πολιτών της Ομοσπονδίας έχουν καθοριστεί επισήμως.

Τα συνταγματικά καθήκοντα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- να έχουν τη νομική εξουσία (υπέρτατη) ·

- να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση δημόσιων και προσωπικών συμφερόντων ·

- ο στόχος τους - η προστασία, η ανάπτυξη και η προστασία διαφόρων κοινωνικών αξιών.

Τα συνταγματικά καθήκοντα μπορούν να χωριστούν στους ακόλουθους τύπους:

- κοινό ·

- Ειδικά.

Οι πρώτες αφορούν την τήρηση των συνταγματικών,τους ομοσπονδιακούς και άλλους νόμους, τη διατήρηση των ιστορικών μνημείων, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα. Η προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη για την κανονική συγκατοίκηση στο έδαφος της χώρας μας. Παρέχουν τάξη, βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, σχηματίζουν μια κοινωνία.

Ειδικές συνταγματικές υποχρεώσεις των πολιτώνσυμπεριλαμβάνουν εκείνες τις αμοιβαίες ευθύνες που βαρύνουν το ένα το άλλο τα παιδιά και τους γονείς, το στρατιωτικό καθήκον, το καθήκον πληρωμής των φόρων που καθορίζονται από το νόμο.

Τα γενικά καθήκοντα, φυσικά, είναι υποχρεωτικά. Για την αποτυχία τους να παρέχουν:

- μέτρα εκπαιδευτικής επιρροής ·

- Ακραία μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο διοικητική αλλά και ποινική ευθύνη.

Μπορούν να ανατεθούν ειδικά καθήκονταπρόσωπα που είναι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατίθενται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις γονικές ευθύνες, οι οποίες ισχύουν μόνο για τους πολίτες που έχουν παιδιά. Ορισμένοι φόροι δεν πρέπει να καταβάλλονται διαδοχικά, αλλά μόνο αυστηρά καθορισμένα πρόσωπα σε ορισμένες καταστάσεις.

Εκτέλεση ειδικών καθηκόντωνδιασφαλίζεται από τους κανόνες της ειδικής νομοθεσίας (για παράδειγμα, την οικογενειακή και φορολογική), καθώς και την ευθύνη που καθορίζεται από διάφορους ομοσπονδιακούς νόμους.

Υπάρχουν επίσης ειδικές αστικέςευθύνες. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι η στρατιωτική ευθύνη. Η ουσία είναι ότι όλοι οι άνδρες πρέπει να υποβληθούν σε ειδική εκπαίδευση. Είναι σε στρατιωτικές μονάδες, έχει μια ορισμένη περίοδο. Μπορείτε να προσελκύσετε σε αυτό μόνο μετά την επίτευξη μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Η απελευθέρωση ενός ρώσου πολίτη από αυτήν μπορεί να είναι μόνο για λόγους υγείας και για πολλούς άλλους σοβαρούς λόγους.

Αυτό το καθήκον περιλαμβάνει:

- προετοιμασία για στρατιωτική θητεία ·

- στρατιωτική εγγραφή ·

- μια κλήση προς την υπηρεσία.

- πρόσκληση για την καταβολή τελών,

- να παραμείνουν στο απόθεμα.

Εθελούσια εγγραφή σε στρατιωτική θητεία -εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος. Πριν από αρκετά χρόνια εγκρίθηκε ένας νόμος για την εναλλακτική υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι μπορεί να εκτελείται εκτός των στρατιωτικών μονάδων.

Τα άτομα δεν μπορούν να κληθούν:

- έχοντας ποινικό μητρώο (μη καταβληθέν) ·

- για τα οποία διεξάγεται η έρευνα ·

- Εκτέλεση ποινών υπό μορφή σύλληψης, διορθωτικής εργασίας, περιορισμού της ελευθερίας, υποχρεωτικής εργασίας.

Τα συνταγματικά καθήκοντα μελετώνται προσεκτικά και στο σύνολό τους είναι ενωμένα. Όλοι βοηθούν στη διατήρηση της τάξης στην κοινωνία.

Αρέσει:
0
Νομοθετική πράξη: έννοια,
Ποια είναι τα καθήκοντα του πωλητή;
Σύνταγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Χαρακτηριστικά,
Συνταγματικά νομικά πρότυπα
Διευθυντής γραφείου. Επίσημες υποχρεώσεις
Ποια είναι η ευθύνη του ειδικού για τα βασικά προϊόντα;
Σύμβουλος-πωλητής: καθήκοντα και θεραπεία
Ποια είναι η ευθύνη ενός αντιπροσώπου;
Ποιος πρέπει να πάει στο νηπιαγωγείο; Ευθύνες
Δημοσιεύσεις
επάνω