Σφραγίδα ειδικού φόρου κατανάλωσης

Η σφραγίδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα από ταποικιλίες των φορολογικών σφραγίδων. Χρησιμοποιείται για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για συγκεκριμένους τύπους αγαθών. Παραδείγματα αυτών των προϊόντων είναι ο οίνος και ο καπνός. Η σφραγίδα ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις κρατικές αρχές να καθορίζουν εάν οι παραγωγοί αυτοί διανέμουν τα εμπορεύματα χωρίς να πληρώνουν υποχρεωτικά ποσά. Επίσης, παρέχει στους αγοραστές πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να συναχθεί για την ποιότητα των προϊόντων που αγοράστηκαν. Η σφραγίδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης χρησιμοποιείται όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες.

σφραγίδα ειδικού φόρου κατανάλωσης

Κάποτε μια φορά στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκανπακέτα ειδικών φόρων κατανάλωσης. Τα κουτιά σφραγίστηκαν από αυτά, έτσι ώστε ήταν αδύνατο να γίνει μια ανακάλυψη χωρίς να παραβιαστεί η ακεραιότητα αυτού του φαρμάκου. Σήμερα τα πακέτα ειδικών φόρων κατανάλωσης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη Βουλγαρία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, κλπ.

Σφραγίδες ειδικών φόρων κατανάλωσης για αλκοόλ και άλλα εμπορεύματα στοη χώρα μας εμφανίστηκε γύρω στα μέσα του αιώνα πριν από τον τελευταίο. Το 1994, οι σφραγίδες ειδικού φόρου κατανάλωσης εισήχθησαν σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι σήμερα, η σήμανση των ειδικών φόρων κατανάλωσης πρέπει να υπόκειται, σε εύθετο χρόνο, σε προϊόντα οίνου και βότκα, αλκοόλ, προϊόντα καπνού, καθώς και στον ίδιο τον καπνό. Καταρχήν, η απαγόρευση της πώλησης αγαθών χωρίς σήμα έχει τεθεί σε ισχύ από το 1995.

σφραγίδες ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αλκοόλ

Η σφραγίδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είναι παρά ένα έγγραφοη οποία πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε νόμιμα και δεν υπάρχουν παραβιάσεις του νόμου σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και η πώληση του. Αυτή η μάρκα είναι επίσης φορέας ειδικών αυτοματοποιημένων πληροφοριών.

Τι μπορεί να ειπωθεί για το αντο σήμα ειδικού φόρου κατανάλωσης για την πρόληψη της παράνομης δραστηριότητας, καθώς και την πώληση παράνομων προϊόντων. Πρώτα απ 'όλα, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένας τρόπος για το κράτος να πάρει πολλά χρήματα για τον εαυτό του. Η κατώτατη γραμμή είναι ότι ορισμένα αγαθά έχουν πολύ χαμηλή τιμή κόστους. Ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού είναι το αλκοόλ. Το πραγματικό κόστος ενός φιαλιδίου βότκας είναι περίπου είκοσι φορές χαμηλότερο από αυτό για το οποίο απελευθερώνεται. Με τόσο υψηλές τιμές, οι κατασκευαστές προσπαθούν να πάρουν πίσω τα χρήματα που έδωσαν στο κράτος για το δικαίωμα να ασκούν τις δραστηριότητές τους.

έλεγχο των ειδικών φόρων κατανάλωσης

Τα ποσά των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι πράγματι συχνάυπερβατικό. Ας σημειωθεί ότι, ανυψώνοντάς τα, το κράτος αυξάνει τις τιμές για το αλκοόλ. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μερικές φορές όχι μόνο για την αναπλήρωση των θησαυρών των υπαλλήλων, αλλά και για τη λήψη ορισμένων μέτρων για την πρόληψη της καταπολέμησης του αλκοολισμού.

Η σφραγίδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιθεωρείται με τη βοήθεια τουπιο σύγχρονες συσκευές. Γενικά, έχει πολλά διακριτικά σήματα και μέσα προστασίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά γραμματοσήματα ειδικού φόρου κατανάλωσης για κάποιο λόγο μπορούν ακόμα εύκολα να αποφλοιωθούν από το προϊόν. Φυσικά, η συγκόλληση των σφραγίδων ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι ο απλούστερος τρόπος μεταφοράς των προϊόντων που παράγονται υπόγεια στην αγορά. Η ποινική ευθύνη για τέτοιου είδους παραβίαση προβλέπεται.

Αρέσει:
0
Οι εταιρείες πρέπει να κατέχουν εμπορικά σήματα;
Simon Merrell: Βιογραφία
Μαρκάρετε τη μάσκα για τις βλεφαρίδες στην ΕΣΣΔ: τότε και τώρα
Μια μάρκα σοβιετικής μάσκαρα για βλεφαρίδες που επέζησαν
Διάσημοι άνθρωποι: βιογραφία του Mark Ζαχάροφ
Mark German: ιστορία και είδος σημειώσεων
Γονίδιο "Bombay Sapphire": περιγραφή, σύνθεση και
Χυμένο αλκοόλ: πώς να ξεχωρίσετε από το παρόν;
Βαθμός σκυροδέματος για την βάση ταινιών:
Δημοσιεύσεις
επάνω