Η συσκευή για τη μέτρηση του πάχους βαφής - μετρητή πάχους υπερήχων: μια περιγραφή, οδηγός χρήσης και ανατροφοδότηση από τους παραγωγούς

Εφαρμογή βαφής σε επιφάνειεςοι δομές κατασκευής, ο εξοπλισμός και τα σώματα των οχημάτων πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις ακριβείς απαιτήσεις των προτύπων λειτουργίας. Μία από τις παραμέτρους της εξωτερικής επεξεργασίας ποιότητας είναι το πάχος. Παρόλο που ένας άπειρος χρήστης του ίδιου αυτοκινήτου μπορεί να καθοδηγείται από το νόμο "περισσότερο είναι καλύτερο", στην πράξη αυτός ο κανόνας δεν λειτουργεί για διάφορους τεχνικούς και φυσικούς λόγους. Οι επαγγελματίες, με τη σειρά τους, χρησιμοποιούν ειδικές συσκευές για να καθορίσουν αυτήν την παράμετρο. Η κοινή ονομασία της συσκευής για τη μέτρηση του πάχους της επίστρωσης βαφής είναι ένας μετρητής πάχους, αν και στις στενά εξειδικευμένες σφαίρες χρησιμοποιείται η τροποποίησή της με τη μορφή μικρομέτρου.

όργανο μέτρησης του πάχους του βαφείου αυτοκινήτου

Γενική συσκευή μέτρησης πάχους

Οι πρώτες συσκευές αυτού του τύπου ήταν μεγάλεςτις διαστάσεις και τον βαρύ εξοπλισμό, χάρη στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχή της μέτρησης. Στα μοντέρνα, συμπεριλαμβανομένων των υπερηχητικών μοντέλων, δεν υπάρχει ανάγκη για μαζική πλήρωση - αυτές είναι οι συμπαγείς συσκευές που είναι εύκολο να ελέγχονται και να λαμβάνουν μετρήσεις. Μια τυποποιημένη συσκευή για τη μέτρηση του πάχους του χρώματος αυτού του τύπου αποτελείται από ένα περίβλημα, έναν αισθητήρα, ένα πληκτρολόγιο για λειτουργίες ελέγχου και μια οθόνη. Δηλαδή, ο χρήστης λαμβάνει τα δεδομένα ηλεκτρονικά. Επιπλέον, σε ορισμένες εκδόσεις είναι δυνατή η άμεση αποστολή των ληφθέντων πληροφοριών στη βάση δεδομένων του υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία. Ως μπαταρία χρησιμοποιούνται συνηθέστερα οι μπαταρίες, πράγμα που καθιστά δυνατή τη μέτρηση μακριά από το δίκτυο. Παρεμπιπτόντως, μερικές τροποποιήσεις υποστηρίζουν τη λειτουργία της ειδοποίησης του χειριστή σχετικά με μια επικείμενη απόρριψη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υπερηχητικού μετρητή πάχους;

πάχος και βερνίκι μέτρησης πάχους

Σχεδόν όλα τα σύγχρονα όργανα μέτρησηςΤο πάχος των επικαλύψεων χωρίζεται σε δύο ομάδες - μαγνητικές και υπερηχητικές. Η πρώτη κατηγορία έχει επίσης διάφορες υποομάδες που διαφέρουν στην αρχή της εργασίας. Μία υπερηχητική συσκευή για τη μέτρηση του πάχους μιας επικάλυψης βαφής θεωρείται ότι είναι το πιο προοδευτικό εργαλείο αυτού του είδους, δεδομένου ότι επιτρέπει τη λήψη πιο ακριβών δεδομένων και έχει επίσης ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Μοντέλα που λειτουργούν σε παλμούς υπερήχων,επιτρέπουν την εργασία τόσο με μεταλλικά όσο και με μη μεταλλικά υποστρώματα, η οποία είναι μια βασική διαφορά από μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή της μέτρησης βασίζεται στη διάδοση παλμών με τη μορφή διαμήκων υπερηχητικών κυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας μετρητής χρώματος αυτού του τύπου θα διαβάσει τα δεδομένα καταγράφοντας ένα χρονικό χάσμα στο οποίο θα αντανακλάται το ηχητικό σήμα που ενεργοποιείται από τον εξερχόμενο παλμό.

Εγχειρίδιο οδηγιών

μετρητή πάχους αυτοκινήτου

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες εργασίας, πρέπει να το κάνετεβεβαιωθείτε ότι το όργανο έχει βαθμονομηθεί και είναι έτοιμο να παράσχει την καλύτερη ακρίβεια. Στη συνέχεια επιλέγεται η επιθυμητή ταχύτητα ήχου. Αυτή η παράμετρος, μαζί με την ταχύτητα του ήχου, θα καθορίζεται από τον τύπο του υλικού στόχου - και πάλι, μεταλλικό ή μη μεταλλικό. Για παράδειγμα, ο μετρητής πάχους αυτοκινήτου μπορεί να λειτουργήσει με παλμούς, η ταχύτητα των οποίων είναι περίπου 5900 m / s. Πριν από την άμεση μέτρηση, η περιοχή εργασίας πρέπει να επεξεργαστεί με ειδικό μέσο λίπανσης, το οποίο θα βελτιώσει την ικανότητα του ευαίσθητου μορφοτροπέα να αλληλεπιδράσει με την επιφάνεια. Επίσης στο στάδιο της προετοιμασίας είναι επιθυμητό να καθαριστεί με ακρίβεια η επιφάνεια διαφόρων ειδών μολυσματικών ουσιών και στρωμάτων. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ορθότητα της μαρτυρίας.

Η ίδια η διαδικασία μέτρησης πρέπει να εγκατασταθείεξωτερικό μετατροπέα αισθητήρων σε άμεση γειτνίαση με το υλικό στόχου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τροποποίηση του οργάνου, τα χαρακτηριστικά της επιλεγμένης επίστρωσης θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιπλέον, ακόμη και σε τυποποιημένες εκδόσεις, ο σύγχρονος μετρητής πάχους ενός χρώματος επιτρέπει την απεικόνιση ενός σύνθετου συνόλου δεδομένων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν ενδείξεις μιας ώθησης που μπορεί να είναι σημαντική για τους ειδικούς.

Οδηγίες συντήρησης

όνομα της συσκευής για τη μέτρηση του πάχους του χρώματος

Στη μακροχρόνια χρήση τουχρήστη απαιτεί απλά προληπτικά μέτρα. Εκτός από την τακτική ενημέρωση των μπαταριών, θα πρέπει να διαβάσετε την υπόθεση με την κατάσταση των λειτουργικών στοιχείων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του προσαρμογέα αισθητήρα. Κατά κανόνα, είναι κατασκευασμένο από προπυλένιο, έτσι ώστε οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να παραμορφώσει τη δομή του. Επίσης, η συσκευή μέτρησης του πάχους της επικάλυψης βαφής χρειάζεται περιοδικές δοκιμές δοκιμών στα δείγματα. Όσο ευρύτερη είναι η δέσμη υλικής βάσης, από την οποία μπορεί κανείς να πάρει δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης με παλμούς, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα λήψης ποιοτικών αποτελεσμάτων μέτρησης. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για την επιλογή του παραπάνω εύρους και της ταχύτητας διάδοσης των ηχητικών κυμάτων.

Κριτικές μοντέλων TESTBOY

όργανο μέτρησης του πάχους της βαφής

Αυτή είναι μια εξειδικευμένη γραμμή υπερήχωνμοντέλα, σχεδιασμένα για χρήση σε διαφορετικές περιοχές. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση 72 επιτρέπει την εργασία με όλα τα είδη μη μαγνητικών επιστρώσεων από βερνίκια και σμάλτα σε ψεκασμούς χαλκού και ψευδαργύρου. Σύμφωνα με τους χρήστες της οικογένειας TESTBOY, τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ακρίβειας, εργονομικό χειρισμό και μηχανική σταθερότητα. Ιδιαίτερα έπαινος είναι ο μετρητής πάχους του αυτοκινήτου αυτού του εμπορικού σήματος, καθώς παρέχει μια ελάχιστη ακτίνα υπολογισμού για τη στρογγυλοποίηση των επιφανειών των 1,5 mm. Για μια οικιακή συσκευή αυτό είναι ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

Σχόλια για μοντέλα PosiTector

Στην οικογένεια αυτού του κατασκευαστή ιδιαίτερη προσοχήαξίζει την έκδοση 6000, η ​​οποία διαφέρει από τη συνδυασμένη αρχή της εργασίας. Οι χρήστες επισημαίνουν τόσο την αποτελεσματική μέτρηση με υπερηχητική μέθοδο όσο και την υποστήριξη του υπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της μαγνητικής επαγωγής. Τέτοιες συσκευές συνιστώνται για τη συντήρηση μη σιδηρούχων και σιδηρούχων μετάλλων, καθώς και στις δύο περιπτώσεις εξασφαλίζεται όχι μόνο ένα ακριβές, αλλά και ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο μετρητής πάχους του PosiTector είναι γνωστός για τη σύγχρονη εργονομία του. Η ομιλία σε αυτή την περίπτωση δεν αφορά μόνο τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού, αλλά και τα μέσα ελέγχου των λειτουργιών της συσκευής με βελτιωμένη πλοήγηση. Και αυτό δεν μετράει την αυτόματη βαθμονόμηση και την αφθονία των δεικτών, ενημερώνοντας για την απόδοση της συσκευής.

μετρητή πάχους βαφής

Σχόλια για το MEGA-CHECK

Χρήστες των συσκευών αυτής της εταιρείαςέχουν αποδειχθεί για αρκετά χαρακτηριστικά απόδοσης. Πρώτα απ 'όλα, οι προγραμματιστές προσπάθησαν να προστατεύσουν τη συσκευή όσο το δυνατόν περισσότερο από εξωτερικές επιδράσεις, γι' αυτό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η τεχνική τόσο στο σπίτι όσο και στο εργοτάξιο με απειλές τυχαίων απεργιών. Επίσης, αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πάχους της βαφής αυτοκινήτων και των σωληνώσεων. Σε αυτές τις περιοχές απαιτείται αυξημένη ακρίβεια των μετρήσεων και, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των συσκευών MEGA-CHECK, οι απαιτήσεις αυτές είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Συμπέρασμα

υπερήχων μετρητή πάχους

Πρέπει να πω ότι το υψηλό κόστοςτα υπερηχητικά όργανα μέτρησης κάνουν υπεύθυνη προσέγγιση στην επιλογή του μοντέλου. Με την ευκαιρία, ακόμη και οι απλούστερες τροποποιήσεις με ένα ελάχιστο σύνολο πρόσθετων λειτουργιών μπορεί να κοστίσει περίπου 20 χιλιάδες ρούβλια. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα μετρητή πάχους υπερήχων με μια σαφή κατανόηση των καθηκόντων που θα επιλυθούν με τη βοήθειά του. Ποιο είναι το κύριο πράγμα στην επιλογή αυτής της συσκευής; Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το μέγιστο ύψος της επικάλυψης, το οποίο είναι καταρχήν ικανό να στερεώσει τη συσκευή. Κατά μέσο όρο, είναι 2-4 mm. Στη συνέχεια, δώστε προσοχή στην απόκλιση από τα πραγματικά αποτελέσματα - δηλαδή, την ακρίβεια των αναγνώσεων. Αυτή η τιμή κυμαίνεται από 3 έως 10 μικρά, που ισοδυναμεί με ένα εκατοστό του χιλιοστού. Ως πρόσθετες παράμετροι, είναι επίσης απαραίτητο να προσδιοριστεί ο συντελεστής μορφής, οι μέθοδοι παροχής δεδομένων, η λειτουργία αποθήκευσης μετρήσεων και άλλες προαιρετικές εγκλείσεις.

Αρέσει:
0
Ποιος να αγοράσει ένα νεφελοποιητή: σχόλια και
Υπερήχων εισπνευστήρας: εφαρμογή
Πάχος μετρητής υπερήχων Α1208: περιγραφή,
Μετρητές ταχύτητας: Μια επισκόπηση
Καινοτόμο αντιπηκτικό κουνουπιών. Κριτικές
Ο υπερηχητικός υγραντήρας θα υποστηρίξει
Συσκευή για τη μέτρηση της πυκνότητας. Ιξώδες και
Ηλεκτρικές μετρήσεις μη ηλεκτρικών
Πιεσόμετρα για τη μέτρηση της πίεσης
Δημοσιεύσεις
επάνω