Η κοινωνιολογία της νεολαίας είναι ο κλάδος της επιστήμης της κοινωνιολογίας.

Η κοινωνιολογία της νεολαίας είναι κλάδος της επιστήμηςκοινωνιολογία. Σπουδάζει νεολαίας ως ξεχωριστή κοινότητα, ιδίως στην εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση, όπως οι νέοι αναλάβει την εμπειρία και τη γνώση των παλαιότερων γενεών, τον τρόπο ζωής, τη νεολαία, ο σχηματισμός των προσανατολισμών αξίας και τα σχέδια της ζωής. Τα κύρια προβλήματα στην επιστήμη της κοινωνιολογίας της νεότητας: η ανάλυση ενός πορτρέτο ομάδες νέων, η μελέτη της θέσης και του ρόλου της νεολαίας στην ανάπτυξη της κοινωνίας, η μελέτη των αναγκών, τα αιτήματα και συμφέροντα, κοινωνικές προσδοκίες, οι τιμές σε όλους τους τομείς της ζωής? την ηθική και ψυχολογική ετοιμότητα για ανεργία και εργασία, τη συμπερίληψη της νεολαίας στην αυτοδιοίκηση και την κοινωνική διαχείριση σε διάφορα επίπεδα. Κοινωνιολογία της νεολαίας συνδέεται στενά με τους κλάδους της κοινωνιολογίας, στρατιωτική κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της συλλογικής εκπαίδευσης, των πόλεων, του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, την τέχνη, προσωπικότητες, τη λογοτεχνία, την ηθική, την ιατρική, την εκπαίδευση, την πολιτική, το δίκαιο, τη θρησκεία.

Η κοινωνιολογία της νεολαίας ως επιστήμη χωρίζεται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα:

1. Εμπειρική, αναλύει συγκεκριμένα γεγονότα με βάση την κοινωνιολογική έρευνα σε όλους τους τομείς της ζωής.

2. Ειδικά θεωρητική, αποκαλύπτει τη δομή της νεολαίας ως κοινωνικοδημογραφική ομάδα, την ιδιαιτερότητα, τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς και της συνειδητότητάς της, τους προσανατολισμούς της αξίας, την κοινωνικο-ψυχολογική και την ηλικιακή εξειδίκευση του τρόπου ζωής.

3. Η γενική μεθοδολογία, βασίζεται στη γνώση της νεολαίας, ως φαινόμενο της κοινωνίας.

Η κοινωνιολογία του αθλητισμού είναι ο κλάδος της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και τον αθλητισμό από τη σκοπιά των κοινωνικών θεσμών (εκπαίδευση, την οικογένεια, την οικονομία, την πολιτική), οι κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές οργανώσεις, ανάλογα με το είδος του αθλητισμού (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, μαζική ή ελιτίστικο, τη φυλή ή το φύλο σχέσεις σε αθλητισμός), κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με το άθλημα.

Η έννοια της κοινωνιολογίας είναι η μελέτηκοινωνικά φαινόμενα στην κοινωνία. Κοινωνιολογία παρέχει γνώσεις για την κοινωνία στην αλληλεπίδραση των υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων της λειτουργίας και της ιστορικής εξέλιξης, και, ως εκ τούτου, επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη, οι άνθρωποι, δομές εξουσίας, οι επιστήμονες ενεργούν συνειδητά, επιστημονικά πρόβλεψη τι θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους.

Οι τρεις κύριες λειτουργίες της κοινωνιολογίας:

Η κοινωνιολογία στην κοινωνία άρχισε να εκτελεί τρεις βασικές κοινωνικές λειτουργίες:

α) επιστημονικά. Η επιστήμη διερευνά την επιρροή των κοινωνικοπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών φαινομένων στην κοινωνία, την πνευματική, σωματική, κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου στην κοινωνία.

β) επιστημονική, η οποία επιδιώκει εμπορικούς στόχους ·

γ) την απολογητική της περεστρόικα και την πορεία μεταρρύθμισης που υιοθετήθηκε από τις δομές εξουσίας.

Τώρα, όμως, δυστυχώς, πρέπει να πούμε ότι η λειτουργία της απολογητικής δράσης εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη δομή της εξουσίας, η κριτική της πορείας των μεταρρυθμίσεων που δικαιολογείται από την επιστήμη δεν γίνεται αποδεκτή.

Στη Ρωσία, η κοινωνιολογία, όπως η κοινωνία, βιώνειΤώρα είναι μια δύσκολη στιγμή. Οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για μεθοδολογική, θεωρητική και ιστορική-κοινωνιολογική έρευνα και προβλήματα. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές κοινωνιολογικές μελέτες στη Ρωσία. Άτομα χωρίς κοινωνιολογική εκπαίδευση, παραβιάζοντας τους ηθικούς και νομικούς κανόνες, που ονομάζονται κοινωνιολόγοι, διεξάγουν δημοσκοπήσεις σε δημόσιους χώρους.

Οι κοινωνιολόγοι δημιούργησαν επιστημονικά έργαμεγάλη κοινωνική και επιστημονική σημασία: στη μελέτη της δυναμικής των ψυχολογικών συνθηκών των πολιτών, στη μελέτη των συνεπειών των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της περεστρόικα, και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων, οι κοινωνιολογικές μελέτες παρακολουθούν τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στο άτομο, την ψυχική και σωματική του κατάσταση, την κοινωνική θέση κλπ.

Αρέσει:
0
Κοινωνιολογία της προσωπικότητας
Δομή και Λειτουργίες της Κοινωνιολογίας
Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες
Κοινωνιολογία της προσωπικότητας και της κοινωνίας
Φαινομενολογική κοινωνιολογία
Σύγχρονη Δυτική Κοινωνιολογία
Ανάπτυξη της κοινωνιολογίας στη Ρωσία
Δομή της κοινωνιολογικής γνώσης
Σύγχρονη Κοινωνιολογία
Δημοσιεύσεις
επάνω