Κοινωνιολογία της προσωπικότητας και της κοινωνίας

Η ανθρώπινη προσωπικότητα μελετάται λεπτομερώς μεχρησιμοποιώντας διάφορες ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες της προσωπικότητας και της κοινωνιολογίας κοινωνιολογίας. Σε αυτό, η κύρια προσοχή, ειδικά στη μελέτη του προβλήματος του ατόμου, αναφέρεται σε κοινωνικά αίτια που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η βασική έννοια που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία για να δηλώσει τη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης είναι η έννοια της κοινωνικοποίησης.

Μελετώντας την προσωπικότητα και την κοινωνιολογία της κοινωνιολογίαςθεωρεί την όλη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο απορροφά κοινωνικές γνώσεις και εμπειρία, κανόνες και κανόνες συμπεριφοράς. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ένα άτομο γίνεται ήδη πλήρες μέλος της κοινωνίας. Συνήθως στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης της προσωπικότητας, διακρίνονται δύο στάδια: η διαδικασία από τη στιγμή της γέννησης ενός ατόμου και το σχηματισμό μιας ώριμης προσωπικότητας είναι η πρωταρχική κοινωνικοποίηση. Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση συμβαίνει συνήθως σε περίπτωση αλλαγής και αναδιάρθρωσης μιας ήδη καθιερωμένης προσωπικότητας.

Αν στραφείτε στην έννοια της προσωπικότητας, μπορείτεΓια να δει κανείς ότι σε συνηθισμένο λόγο είναι πανομοιότυπο με την έννοια ενός ατόμου, αυτές οι δύο έννοιες έχουν χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα για περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια. Στην κοινωνιολογία, ο όρος άτομο προσδιορίζει ένα άτομο ως ξεχωριστή μονάδα της κοινωνίας, που λαμβάνεται από την κοινωνική πλευρά.

Αυτό είναι ήδη μια κοινωνία κοινωνικών ιδιοτήτων του ανθρώπου,που είναι το προϊόν της κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό το άτομο περιλαμβάνεται στο σύστημα των κοινωνικών σχέσεων μέσω της επικοινωνίας και της ενεργητικής ουσιαστικής δραστηριότητας. Στη διαδικασία της ανθρώπινης ζωής και της δραστηριότητας στη σύγχρονη κοινωνία, υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για δευτερογενή κοινωνικοποίηση του ατόμου. Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα και την κοινωνία, η κοινωνιολογία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική κατάσταση μπορεί να αλλάζει πολλές φορές, καθώς το άτομο παίρνει πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες.

Στην πραγματικότητα, η κοινωνία είναι για τον άνθρωποατομικό κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς της. Ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό περιβάλλον όπως η παγκόσμια κοινότητα θεωρείται από την κοινωνιολογία ως η αλληλεπίδραση διάφορων προσωπικοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα. Από το σύνολο της ιδέας, το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να διακρίνει το μακροπεριβάλλον - αυτός είναι ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας και η κοινωνική δομή της κοινωνίας, που απορρέει από τη φύση αυτής της διαίρεσης, το σύστημα εκπαίδευσης και ανατροφής στην κοινωνία κ.ο.κ.

Εκτός από αυτό υπάρχει ένα μικροπεριβάλλον - αυτό είναι ένα σχολείο,οικογένεια, συλλογική εργασία. Η διαδικασία του τρόπου αλληλεπίδρασης της προσωπικότητας και της κοινωνίας με την κάθε άλλη κοινωνιολογία καθορίζει πόσο αλληλένδετες. Αφενός, το περιβάλλον ενός προσώπου και του κοινωνικού συστήματος τον επηρεάζουν, και από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος με τις ενεργές του ενέργειες μπορεί να αλλάξει τόσο το περιβάλλον όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο είναι.

Στη διαδικασία μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης,σχέσεις που ονομάζονται κοινωνικές. Αυτές οι σχέσεις είναι ένα σταθερό σαφές σύστημα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ατόμων, το οποίο σχηματίζεται στις συνθήκες μιας δεδομένης κοινωνίας στη διαδικασία αλληλεπίδρασής τους. Στην ουσία, αυτές είναι οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Το μόνο που κάνουμε είναι το αποτέλεσμακοινωνικές σχέσεις και οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές μας περιορίζεται στην οικοδόμηση και την αναπαραγωγή αυτών των σχέσεων. Αν κάποιος μπορούσε να πετύχει κάτι, αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ 'όλα πέτυχε την ικανότητα να οικοδομήσει σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Επομένως, η σχέση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας θεωρείται όχι μόνο ως δραστηριότητα της κοινωνίας, αλλά και ως δραστηριότητα ενός ατόμου που σε ορισμένες κοινωνικές συνθήκες ικανοποιεί τις ανάγκες του και ταυτόχρονα επιδιώκει ορισμένους προσωπικούς στόχους.

Αρέσει:
0
Η προσωπικότητα υποδηλώνει την ικανότητα ενός ατόμου
Κοινωνιολογία της προσωπικότητας
Η κοινωνιολογία της νεολαίας είναι κλάδος της επιστήμης
Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες
Φαινομενολογική κοινωνιολογία
Σύγχρονη Δυτική Κοινωνιολογία
Ειδικότητα "κοινωνιολογία": γενικές ανθρωπιστικές επιστήμες
Σύγχρονη Κοινωνιολογία
Υποκειμενιστική σχολή στην κοινωνιολογία: μέθοδος
Δημοσιεύσεις
επάνω