Ποιοι είναι οι τύποι μονάδων παραγωγής ενέργειας

Ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι ενεργά από χάλυβαη χρήση, σύμφωνα με ιστορικά πρότυπα, όχι πολύ καιρό πριν, έχει αλλάξει σημαντικά τη ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Επί του παρόντος, οι διαφορετικοί τύποι μονάδων παραγωγής ενέργειας παράγουν τεράστιο ποσό ενέργειας. Φυσικά, για μια πιο ακριβή αναπαράσταση ήταν δυνατό να βρεθούν συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. Αλλά για ποιοτική ανάλυση αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Είναι ακόμη δύσκολο για έναν σύγχρονο άνθρωπο να φανταστεί πώς ήταν δυνατόν να διαχειριστεί χωρίς ηλεκτρική ενέργεια πριν από εκατό χρόνια.

Τύποι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
Υψηλή ζήτηση για ηλεκτρική ενέργειααπαιτεί επίσης αντίστοιχες ικανότητες παραγωγής. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως χρησιμοποιούν μερικές φορές οι άνθρωποι, χρησιμοποιούνται θερμικές, υδραυλικές, πυρηνικές και άλλες μορφές ηλεκτροπαραγωγής. Καθώς δεν είναι δύσκολο να δούμε, ο συγκεκριμένος τύπος παραγωγής καθορίζεται από τον τύπο ενέργειας που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Στις μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας, η ενέργεια του πτώματος του ρεύματος νερού μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Παρομοίως, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια του αερίου καύσης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας νόμος στη φύσηδιατήρηση της ενέργειας. Όλοι αυτοί οι τύποι σταθμών παραγωγής ενέργειας μετασχηματίζουν ουσιαστικά ένα είδος ενέργειας σε άλλο. Στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, μια αλυσιδωτή αντίδραση της αποσύνθεσης ορισμένων στοιχείων λαμβάνει χώρα με την απελευθέρωση της θερμότητας. Αυτή η θερμότητα μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με ορισμένους μηχανισμούς. Ακριβώς με την ίδια αρχή, λειτουργούν επίσης θερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Μόνο στην περίπτωση αυτή, η πηγή θερμότητας είναι το βιολογικό καύσιμο - άνθρακας, μαζούτ, φυσικό αέριο, τύρφη και άλλες ουσίες. Η πρακτική των πρόσφατων δεκαετιών έχει δείξει ότι μια τέτοια μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ δαπανηρή και προκαλεί σημαντική ζημιά στο περιβάλλον.

Σταθμοί παραγωγής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου
Το πρόβλημα είναι ότι τα αποθέματατα βιολογικά καύσιμα στον πλανήτη είναι περιορισμένα. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Τα προοδευτικά μυαλά της ανθρωπότητας έχουν πολύ καιρό καταλάβει αυτό και αναζητούν ενεργά μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Οι εναλλακτικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άλλες αρχές θεωρούνται ως μία από τις πιθανές επιλογές εξόδου. Συγκεκριμένα, η ηλιακή ενέργεια και ο άνεμος χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Ο ήλιος πάντα θα λάμψει και ο άνεμος δεν θα κουραστεί ποτέ. Όπως λένε οι ειδικοί, αυτές είναι ανεξάντλητες ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορθολογικά.

Εναλλακτικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας
Πρόσφατα, ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει τα είδησταθμούς παραγωγής ενέργειας, ήταν σύντομη. Μόνο τρεις θέσεις - θερμικές, υδραυλικές και πυρηνικές. Επί του παρόντος, πολλές γνωστές εταιρείες στον κόσμο πραγματοποιούν σοβαρές εργασίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς τους στην αγορά, εμφανίστηκαν οι μετατροπείς του ηλιακού φωτός στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητά τους εξακολουθεί να είναι πολύ επιθυμητή, αλλά αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα. Ομοίως, η κατάσταση με την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Οι γεννήτριες ανέμου γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες.

Αρέσει:
0
Τι πάστες είναι: πρόληψη και θεραπεία
Στη Ρωσία υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στρατευμάτων
Εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων - χαρακτηριστικά
Αναρωτιέμαι, τι είδους φιλί είναι;
Ποιες χώρες χρησιμοποιούν ενέργεια
Ποιοι τύποι τηλεοπτικών επιχειρήσεων υπάρχουν;
Ποιοι είναι οι τομείς δραστηριότητας για ιδιώτες
Φωτοβολταϊκά πάρκα
Τύποι γυαλιών και τα χαρακτηριστικά τους
Δημοσιεύσεις
επάνω