Περιγραφή εργασίας του οδηγού. Περιγραφή

Αναγράφεται η περιγραφή εργασίας του οδηγούένα έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα τη θέση αυτή. Καθορίζει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του οδηγού που εργάζεται στα μηχανοκίνητα οχήματα. Ένας οδηγός είναι ένας μισθωτός που εκμεταλλεύεται ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Κάθε οδηγός πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους κανόνεςτην οδική κυκλοφορία και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής τους. Πρέπει επίσης να γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και της συσκευής του, να κατανοεί τις ενδείξεις αισθητήρων και συσκευών. Για να μελετήσει τη σειρά εγκατάστασης και την αφαίρεση των συστημάτων συναγερμού περιλαμβάνεται επίσης στα καθήκοντά του. Σε περίπτωση συναγερμού, ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει πώς να τον απενεργοποιήσει.

οδηγός περιγραφής θέσης εργασίας

Το σαλόνι και το αυτοκίνητο πρέπει να υποστηρίζονται από αυτόνκαθαρό και τακτοποιημένο. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορείτε να πλύνετε το αυτοκίνητο κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, και το χειμώνα δεν μπορεί να γίνει με ζεστό νερό. Οποιοσδήποτε ευσυνείδητος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της επόμενης συντήρησης και επιθεώρησης.

Η περιγραφή εργασίας του οδηγού περιγράφει τα πάντακαθήκοντα αυτού του υπαλλήλου. Είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την ομαλή και σωστή οδήγηση των μεταφορών, προκειμένου να διατηρεί την υγεία και τη ζωή των επιβατών. Χωρίς ακραία μέτρα, απαγορεύεται η χρήση ηχητικών σημάτων και η απότομη προσπέραση. Ο οδηγός πρέπει να προβλέπει μια επικίνδυνη κατάσταση, να παρακολουθεί την απόσταση και να είναι σε θέση να αποτρέψει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

περιγραφή εργασίας ενός οδηγού αυτοκινήτου

Ένας υπάλληλος απαιτείται σε κάθε έξοδο απόΗ μεταφορά περιλαμβάνει ένα σύστημα συναγερμού για την αποφυγή κλοπής. Κατά τη διάρκεια της κίνησης, οι θύρες πρέπει απαραίτητα να εμποδίζονται, ειδικά εάν μεταφέρουν επιβάτες. Πρέπει να υπακούει στον ηγέτη και στους άμεσους ανωτέρους, σε περίπτωση ανάγκης για την έγκαιρη παράδοση του αυτοκινήτου.

Η περιγραφή της θέσης του οδηγού τον υποχρεώνεινα ενημερώσουν τη διοίκηση για την κατάσταση της υγείας τους. Δεν επιτρέπεται να πίνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και της προηγούμενης ημέρας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ψυχοτρόπων, αντικαταθλιπτικών και υπνωτικών φαρμάκων. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά του φορτίου ή των επιβατών κατά την κρίση του. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μεταφορά για προσωπικά συμφέροντα κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας. Στο χρόνο εργασίας, ο οδηγός πρέπει να βρίσκεται είτε στο αυτοκίνητο είτε στο άμεσο περιβάλλον του.

Η περιγραφή της θέσης του οδηγού τον υποχρεώνεινα πραγματοποιούν καθημερινούς καταλόγους ταξιδιών και να επισημαίνουν σε αυτά το δρομολόγιο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί η απόσταση σε μίλια και η κατανάλωση καυσίμου. Οι οδηγοί προσωπικού πρέπει να γιορτάσουν και να εργαστούν.

περιγραφές θέσεων εργασίας του οδηγού

Ο οδηγός πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στοκαι ακολουθήστε τις μηχανές που τον ακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ηγέτες καλούνται συχνά να απομνημονεύουν τους αριθμούς αυτών των αυτοκινήτων και να τους ενημερώνουν για παρόμοιες καταστάσεις. Σε περίπτωση υποψίας σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών, είναι απαραίτητο να αναφέρεται αυτό στις αρχές.

Οι περιγραφές των καθηκόντων του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουνανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης των μεταφορών. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης πρέπει να δείξουν δημιουργικότητα στο έργο τους και να προσπαθήσουν να φέρουν οικονομικά οφέλη.

Περιγραφή εργασίας του οδηγού του αυτοκινήτουΤο αυτοκίνητο περιγράφει και τα δικαιώματά του. Έτσι, ο οδηγός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους επιβάτες να φορούν ζώνες ασφαλείας, να διατηρούν την καθαριότητα και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Έχει επίσης το δικαίωμα να προτείνει στα ηγετικά στελέχη μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας του οχήματος.

Αρέσει:
0
Η περιγραφή εργασίας ενός κλειδαρά-επισκευαστή είναι 5,
περιγραφή θέσεων εργασίας του διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού
Αναλυτής του συστήματος απασχόλησης
Περιγραφή εργασίας του μηχανικού ασφαλείας
Περιγραφή εργασίας του τεχνικού
Περιγραφή εργασίας του λογιστή: βασική
Περιγραφή εργασίας του αρχικού λογιστή
Η περιγραφή εργασίας του γραφείου διευθυντή και του
Η περιγραφή της θέσης εργασίας του πωλητή: ποιο είναι
Δημοσιεύσεις
επάνω