Περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή (δείγμα)

Ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ποια είναι τα δικαιώματα και οι ευθύνες του; Αυτό το άρθρο θα σας πει τα πάντα για το επάγγελμα που παρουσιάζεται.

Σχετικά με το επάγγελμα

περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή

Ο αρχηγός της παραγωγής, ή τεχνικόςδιευθυντής, είναι ένας πολύ σημαντικός ειδικός σε κάθε επιχείρηση. Είναι αυτός ο επαγγελματίας υπεύθυνος για τη βελτίωση των τεχνικών και παραγωγικών διαδικασιών στον οργανισμό. Χάρη στον τεχνικό διευθυντή, τίθεται ποιοτικός τρόπος ανάπτυξης της επιχείρησης και εκτελείται αποτελεσματική εργασία για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του οργανισμού. Τι προδιαγράφει η ειδική περιγραφή του τεχνικού διευθυντή; Αυτό το έγγραφο καθορίζει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα του εξεταζόμενου ειδικού:

 • εργασία με έργα και τεχνικά σχέδια.
 • οργανωτικές στιγμές, να συνεργαστείτε με μια ομάδα ειδικών.
 • διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με πελάτες, πελάτες, εκτελεστές κ.λπ.
 • εργασίες βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής ·
 • εργασία με τεκμηρίωση κ.λπ.

Έτσι, η περιγραφή της θέσης του τεχνικού διευθυντή επιβάλλει πολύ εκτεταμένες εργασίες στον ειδικό.

Απαιτήσεις για τον τεχνικό διευθυντή

Δεδομένου ότι η θέση του τεχνικού διευθυντή θεωρείται πολύ σημαντική και αναγνωρισμένη, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για αυτόν τον ειδικό. Τι ακριβώς μπορεί να διακριθεί εδώ;

Τι περιγράφει η περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή; Εδώ είναι τα κύρια σημεία:

 • την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα ειδικό προφίλ (συνήθως οικονομικό, αλλά συχνά ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ·
 • παρουσία οργανωτικών δεξιοτήτων, εμπειρία στη διοίκηση ομάδας κ.λπ.
 • επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα σαφούς και σαφούς δήλωσης της θέσης τους,
 • μια ορισμένη διάρκεια υπηρεσίας (για έναν τεχνικό διευθυντή η διάρκεια της υπηρεσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος).

περιγραφή της θέσης εργασίας του τεχνικού διευθυντή της επιχείρησης

Και τι είδους γνώση πρέπει να έχει ένας τεχνικός διευθυντής; Περαιτέρω.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας τεχνικός διευθυντής;

Ο εν λόγω ειδικός πρέπει να διαθέτεισυγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις. Σε ποια περίπτωση ορίζει την περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή της επιχείρησης; Εδώ είναι τα πιο σημαντικά σημεία:

 • γνώση ξένων γλωσσών (σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα) ·
 • εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών.
 • αρκετά εκτεταμένη γνώση των ιδιοτήτων του έργου της επιχείρησης ·
 • γνώση της γλώσσας προγραμματισμού κλπ.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, ένας ειδικός πρέπει να γνωρίζει:

 • όλες τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις ·
 • κανόνες για την εργασία με τεκμηρίωση ·
 • χάρτα του οργανισμού κ.λπ.

Η πρώτη ομάδα καθηκόντων του τεχνικού διευθυντή

Αυτοί οι ειδικοί σε διαφορετικές εταιρείες έχουν εντελώς διαφορετικές λειτουργίες και ευθύνες. Ένας ικανός τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει μια σαφή ιδέα για την οργάνωση στην οποία εργάζεται.

Έτσι, η περιγραφή της εργασίας των τεχνικώνο διευθυντής ενός κέντρου φροντίδας αυτοκινήτων προβλέπει για τις λειτουργίες του εμπειρογνώμονα εντελώς διαφορετικά από τα καθήκοντα, για παράδειγμα, ο επικεφαλής μιας κατασκευαστικής εταιρείας ή μιας εταιρείας Διαδικτύου. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δυνατόν να οριστούν τα γενικότερα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Ειδικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε:

 • τον προγραμματισμό, τον συντονισμό ή την καταχώριση όρων και όγκων των αναγκαίων εργασιών επισκευής ·
 • εξασφάλιση του καθημερινού ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών στον οργανισμό · Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την οικονομική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τον διαθέσιμο εξοπλισμό, την καλωδίωση κ.λπ.
 • έλεγχος των εργασιών στον χώρο θέρμανσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, εξαερισμού κλπ. ·
 • παρέχοντας στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα υλικά, έγγραφα, εργαλεία κλπ.

Στη συνέχεια, θα αναγράφονται όλες οι άλλες λειτουργίες του τεχνικού διευθυντή.

Δεύτερη ομάδα ευθυνών

περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή ooo

Ποια άλλα καθήκοντα ορίζει η περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή; Ακολουθούν ορισμένα σημεία από το έγγραφο:

 • ανάπτυξη όλων των απαραίτητων σχεδίων, οδηγιών, εγγράφων για την ασφάλεια και την προστασία της εργασίας ·
 • λήψη μέτρων για τη φωτιά και την ηλεκτρική ασφάλεια.
 • οργάνωση διαπραγματεύσεων με πελάτες, πελάτες και με όλη την ομάδα εργασίας.
 • την υποδοχή, τη μεταφορά και την καταγραφή όλων των απαραίτητων προϊόντων.
 • ανάπτυξη και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων ·
 • τη συντήρηση της τεχνικής λειτουργίας του εξοπλισμού και των κτιρίων.

Έτσι, ο τεχνικός διευθυντής έχειασυνήθιστα ευρείες εξουσίες και ευθύνες. Ο εν λόγω ειδικός πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς επαγγελματικά, διαφορετικά δεν θα είναι τόσο εύκολο να εκτελέσει τις εργασιακές του λειτουργίες.

Δικαιώματα του τεχνικού διευθυντή

Ο ειδικός που θεωρείται ως υπάλληλος που εκτελεί κυρίως οργανωτικές λειτουργίες είναι εφοδιασμένος με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τι ακριβώς μπορεί να διακριθεί εδώ;

αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής περιγραφή εργασίας

Ακολουθεί η περιγραφή της θέσης του τεχνικού διευθυντή (LLC ή OJSC):

 • Ένας επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να δίδει οδηγίες και οδηγίες σε θέματα που σχετίζονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του.
 • Ο εργαζόμενος είναι σε θέση να παρακολουθεί όλο τον εξοπλισμό του οργανισμού.
 • Ένας εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιβάλει στους υπαλλήλουςορισμένες κυρώσεις με τη μορφή ενθάρρυνση ή την ανταμοιβή. Έτσι, για μια κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας ή της πειθαρχίας τεχνικός διευθυντής είναι σε θέση να εφαρμόσουν για να υποτάξει ορισμένα μέτρα.

Και τι μπορείτε να μας πείτε για την ευθύνη του συγκεκριμένου ειδικού; Περαιτέρω.

Ευθύνη

Όλα τα σημεία που αφορούν την ευθύνη του υπαλλήλου καθορίζονται επίσης από την περιγραφή εργασίας του τεχνικού διευθυντή. Ένα δείγμα αυτού του εγγράφου παρέχεται παρακάτω.

περιγραφή εργασίας δείγμα τεχνικού διευθυντή

Ακολουθούν δύο βασικά σημεία σχετικά με την ευθύνη του εργαζομένου:

 • η κακή εκτέλεση ή η πλήρης άρνηση εκπλήρωσης των καθηκόντων τους μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο ή απόλυση ·
 • Η παραβίαση των κανόνων της έννομης τάξης από έναν εργαζόμενο συνεπάγεται πειθαρχική, διοικητική ή ακόμη και ποινική ευθύνη.

Έτσι, η ευθύνη του τεχνικού διευθυντή δεν διαφέρει απολύτως από την επαγγελματική ευθύνη οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου.

Καριέρα και μισθός

Το εισόδημα ενός τεχνικού διευθυντή εξαρτάται από την συγκεκριμένη περιοχή και την εταιρεία στην οποία ο εργαζόμενος ασκεί την εργασιακή του δραστηριότητα. Αξίζει επίσης να τονιστεί το υπάρχον επίπεδο δεξιοτήτων.

περιγραφή θέσεων εργασίας του τεχνικού διευθυντή του κέντρου φροντίδας αυτοκινήτων

Περίπου 150-200 χιλιάδες λαμβάνουν έναν τεχνικό διευθυντή.Περίπου 40-60.000 θα λάβουν έναν αναπληρωτή τεχνικό διευθυντή. Η περιγραφή της θέσης εργασίας, δυστυχώς, δεν προβλέπει μια σαφή διαβάθμιση των βαθμών ή των επιπέδων δεξιοτήτων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μισθός ενός ειδικού θα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τόπο στον οποίο ανήκει ο εν λόγω ειδικός. Η καριέρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Πάρτε μια τόσο σημαντική θέση ως σκηνοθέτης, δεν θα είναι εύκολο. Είναι απαραίτητο να βελτιώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να βελτιώνουν τα προσόντα τους.

Αρέσει:
0
Περιγραφή θέσης εργασίας του διαχειριστή αποθήκης:
Περιγραφή εργασίας του οδηγού. Περιγραφή
περιγραφή θέσεων εργασίας του διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού
Περιγραφή εργασίας του μηχανικού ασφαλείας
Περιγραφή εργασίας του λογιστή: βασική
Περιγραφή εργασίας του αρχικού λογιστή
Η περιγραφή εργασίας του γραφείου διευθυντή και του
Περιγραφές εργασίας του κορυφαίου ειδικού.
Περιγραφή απασχόλησης της σύμβασης
Δημοσιεύσεις
επάνω