Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων;

Ο λογιστής είναι ένα σημαντικό πρόσωπο σε κάθε επιχείρηση. Εξάλλου, είναι το έργο του, η δραστηριότητά του στοχεύει στην ανάλυση και αποσαφήνιση της οικονομικής κατάστασης στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς του λογιστή, γίνεται σαφές πόσο κερδοφόρες ή μη κερδοφόρες είναι οι επιχειρήσεις, υπάρχουν κενά στη δραστηριότητα, οι πιο μη κερδοφόρες και απρόσκοπτες βιομηχανίες, οι υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με τις εκθέσεις, μπορείτε να κρίνετε πού πηγαίνουν τα κεφάλαια και εάν όλα τα έξοδα είναι δικαιολογημένα. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χάσετε την προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αλλά να κάνετε τα πάντα εγκαίρως. Κατ 'αρχάς, οι υψηλού επιπέδου εργασίες σας θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους σας και, δεύτερον, θα αποφύγετε πολλά προβλήματα, όπως πρόστιμα για μη έγκαιρη υποβολή εκθέσεων. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τη φορολογική υπηρεσία σε ολόκληρη την επιχείρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά υψηλές. Ως εκ τούτου, λόγω αυτής της αμέλειας μπορεί να σας απολύσει.

Πώς να καταφέρετε να κάνετε όλα εγκαίρως; Το γεγονός είναι ότι οι έμπειροι λογιστές έχουν το μυστικό τους: κάνουν ένα ημερολόγιο και καθοδηγούνται από αυτό, τι, πότε και πόσο πρέπει να περάσει. Όσον αφορά την ετήσια αναφορά, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ των προτέρων: το ποσό της εργασίας είναι υπερβολικά μεγάλο, ακόμη και τρεις άγρυπνες νύχτες δεν θα βοηθήσουν εδώ. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να εκτελείτε μια τόσο δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά τη νύχτα σε κατάσταση ηρεμίας: ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός ότι ολόκληρη η έκθεση θα είναι λανθασμένη και θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Έτσι, οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων λογαριασμών, κατά κανόνα,"καίγονται" μετά από 90 ημέρες από το τέλος του έτους αναφοράς. Μπορεί να είναι είτε στις 30 Ιουνίου είτε στις 31 Μαρτίου - σε διαφορετικές οργανώσεις με διαφορετικούς τρόπους. Επιπλέον, η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο. Για την αποσαφήνιση των όρων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να είναι τα κεφάλια, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα και καυγάδες: γιατί ξέρει τα πάντα στα σίγουρα. Μια απόδειξη που απαιτείται για την εγγραφή στο ημερολόγιο του ισορροπία και να υπογραμμίσει με κόκκινο χρώμα - αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο για το σύνολο του έτους: για αυτό θα πρέπει να μετράται όχι μόνο τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο σύνολό της, αλλά και η δική σας, ιδίως, ως λογιστής.

Με την ευκαιρία, φέτος η προθεσμία για την ετήσιατων οικονομικών καταστάσεων θα αναβληθεί για τις 18 Μαΐου. Αυτό καταγράφεται στο άρθρο 6.1 του "Λογιστικού Νόμου". Είναι πολύ χρήσιμο να αναθεωρήσετε αυτόν τον νόμο, καθώς και τις κύριες τροποποιήσεις του, και να καταγράψετε ξανά όλες τις ημερομηνίες και τις αλλαγές στο ημερολόγιό σας. Για την πληροφόρησή σας, η ίδια τροπολογία λέει ότι μπορείτε να υποβάλετε αναφορά την τελευταία ημέρα, όταν έρχεται η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και 24 ώρες. Με την ευκαιρία, αν η τελική προθεσμία πέσει σε μια ημέρα μακριά, τότε μπορείτε να το μετατρέψετε στον επόμενο εργαζόμενο. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Κάθε ημερομηνία πρέπει να προσεγγίζεται ξεχωριστά. Εάν μπορείτε να κρατήσετε μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, τότε η προθεσμία δεν θα θεωρηθεί χαμένη, η οποία δεν θα θεωρηθεί αδίκημα. Ωστόσο, μην παραμείνετε μέχρι μια τέτοια στιγμή: η λεπτή κατάσταση θα σας κάνει νευρικούς και εσείς την ηγεσία σας.

Και τώρα ας συνοψίσουμε, όπως και ένα καλόλογιστής: συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς πολύ πριν από την προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη περισσότερο: πληροφορίες για τα τρία πρώτα τρίμηνα, παίρνει εκ των προτέρων: τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από το τέλος της θητείας. Εξάλλου, στα δεδομένα για τα περασμένα τρίμηνα, τίποτα δεν θα αλλάξει ακριβώς. Παραμένει 4 τρίμηνο: πρώτα πρέπει να ετοιμάσετε μια έκθεση για αυτό το τρίμηνο, υπολογίστε το κέρδος, τα έσοδα και τα έξοδα. Στη συνέχεια, εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τρίμηνο στην ετήσια έκθεση, συνοψίστε όλες τις πληροφορίες και υποβάλλετε εκ των προτέρων στις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό θα σας βοηθήσει με πλήρη γνώση των ημερομηνιών παράδοσης για το τρέχον έτος, καθώς και την κατάρτιση ενός ημερολογίου στο οποίο όλες αυτές οι ημερομηνίες θα επισημανθούν με επιμέλεια.

Αρέσει:
0
Ποιες είναι οι προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων,
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.
Διάρκεια ζωής των λογιστικών εγγράφων
Όροι υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Η έννοια και οι στόχοι του ελέγχου, η ουσία του ελέγχου
Τα τεταρτημόρια είναι ... Αναφορά για το 1ο τρίμηνο.
Φορολογικό Ημερολόγιο - Υποβολή Αναφορών στο
Λογιστικές καταστάσεις: τύποι και σύνθεση.
Μορφές αναφοράς λογιστικών, οικονομικών,
Δημοσιεύσεις
επάνω