Οδηγίες για την προστασία της εργασίας: στόχος και πρωτεύον - ποια είναι η διαφορά;

Πρότυπες διαδικασίες με προσωπικό σε οποιαδήποτεοργάνωση - είναι η υποδοχή, η μετάφραση, η απόλυση. Κάθε μία από αυτές τις δράσεις απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τη διοίκηση. Μια τέτοια διαδικασία είναι η οδηγία των εργαζομένων.

Οδηγία: έννοια και τύποι

Διεξάγεται ενημέρωση σχετικά με την ασφάλειαείναι απαραίτητο τόσο για την οργάνωση όσο και για τους υπαλλήλους της. Δεν έχει σημασία σε ποια μορφή διεξάγεται. Η εξοικείωση με τους κανόνες συμπεριφοράς και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ο στόχος οποιασδήποτε ενημέρωσης.

Μέχρι τη συνάντηση και τη φύση υπάρχει μια ενημέρωση για την προστασία της εργασίας:

  • στόχος ·
  • πρωτογενές.
  • επαναλαμβάνεται.
  • απρογραμμάτιστο.
  • εισαγωγικό.

Κάθε ένα από αυτά τα είδη έχει τους δικούς του στόχους και λόγους για τη διεξαγωγή του, αλλά το αποτέλεσμα είναι μία ποιότητα και ασφαλής εργασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε εργαζόμενος έχει εκπαιδευτεί για την προστασία της εργασίας.

Οδηγία για τον στόχο της προστασίας της εργασίας

Η εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, έχει πολλά κοινά με άλλουςΕίδη, αλλά ταυτόχρονα στενά επικεντρωμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για έναν συγκεκριμένο υπάλληλο της επιχείρησης. Μια βασική οδηγία για την προστασία της εργασίας είναι πολύ παρόμοια με την εισαγωγική, αν και έχει πολλές διαφορές. Μια πιο λεπτομερής εξέταση αυτών των δύο τύπων μπορεί να βρεθεί παρακάτω.

Αρχική ενημέρωση

Πωλείται με κάθε νέο υπάλληλο πριν,καθώς συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του. Σε αντίθεση με την εισαγωγή, καλύπτει μια στενότερη κατεύθυνση, δηλαδή την άμεση εργασία του εργαζομένου.

Μπορεί να μοιάζει με μια βήμα-προς-βήμα οδηγίες γιαχρήση του χώρου εργασίας. Εμφανίζεται η πιο λεπτομερής περιγραφή όλων των βημάτων και ενεργειών. Εδώ μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τρόπο συμπεριφοράς σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική πορεία της εργάσιμης ημέρας (για παράδειγμα, όταν διακόπτεται η τροφοδοσία ή ο εξοπλισμός είναι σπασμένος).

Το αποτέλεσμα είναι η γνώση του εργαζόμενου σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο αποφυγής τους. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο εργαζόμενος όσο και η διοίκηση λαμβάνουν υψηλής ποιότητας και ασφαλή εργασία.

Διενεργείται από τον επικεφαλής της μονάδας ή από τους άμεσους ανωτέρους που έχουν το δικαίωμα να καθοδηγήσουν τους υπαλλήλους του οργανισμού.

Διεξαγωγή ενημερώσεων για την ασφάλεια

Οδηγία για την προστασία της εργασίας: Στόχος

Το όνομα μιλάει για τον εαυτό του. Αυτός ο τύπος εκτελείται όταν εμφανίζεται ένας συγκεκριμένος στόχος. Ένας από αυτούς είναι μία φορά εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ο εργαζόμενος δεν έχει κάνει προηγουμένως. Σε αυτή την περίπτωση, εξηγεί λεπτομερώς (όπως στην αρχική ενημέρωση) όλες τις λειτουργίες και τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει, καθώς και μέτρα ασφαλείας στον προσωρινό χώρο εργασίας.

Αυτό το είδος εργασίας μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο ήαπαιτούν περισσότερα προσόντα και εμπειρία του ερμηνευτή. Επομένως, χωρίς στοχοθετημένη οδηγία, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να επιτρέπεται να ολοκληρώσει την εργασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες, οι πιο ασήμαντες από αυτές θα είναι ελαττωματικά προϊόντα και απώλεια κερδών.

Μια τέτοια εντολή δεν διεξάγεται από ειδικότην προστασία της εργασίας και εκείνων που αντιμετώπιζαν άμεσα τον προτεινόμενο τύπο εργασίας. Σε αυτό το ρόλο μπορούν να δρουν ως δάσκαλοι, μάρτυρες ή μάρτυρες κλπ. Είναι οι εργαζόμενοι που έχουν αρκετές γνώσεις και εμπειρία στο απαιτούμενο πεδίο, μπορούν να εξηγήσουν όλες τις λεπτές αποχρώσεις και να προειδοποιήσουν ενάντια σε κινδύνους.

Αρχικές οδηγίες για την προστασία της εργασίας

Οι οδηγίες είναι όλες σημαντικές

Ανεξάρτητα από την ηλικία, το πεδίο δραστηριότητας και τοΤο μέγεθος της επιχείρησης πρέπει να καθοδηγήσει τους υπαλλήλους. Πρέπει να εκτελέσετε όλες τις οδηγίες σχετικά με την προστασία της εργασίας (στόχος, εισαγωγικό ή άλλο), ανάλογα με την περίπτωση που εφαρμόζεται. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων, θα αυξήσει τη φήμη της εταιρείας και θα αποφύγει προβλήματα με το νόμο.

Είναι επίσης απαραίτητο να θυμόμαστε την έγκαιρη εισαγωγή αλλαγών και την απρογραμμάτιστη εκπαίδευση των εργαζομένων κατά την αλλαγή εξοπλισμού, την ανάπτυξη της παραγωγής και την υιοθέτηση νέων κανόνων ή νόμων.

Αρέσει:
0
Οδηγίες στο χώρο εργασίας για προστασία
Οδηγίες για την προστασία της εργασίας και της τεχνολογίας
Αιώνια επαγγέλματα - μάγειρας και επιστάτης ή πώς;
Πυροσβεστική ενημέρωση. Το πρόγραμμα
Οδηγίες για την προστασία της εργασίας του διευθυντή,
Ο καθένας υποχρεούται να διδάσκεται στην τεχνολογία
Βιομηχανικοί τραυματισμοί, μέθοδοι ανάλυσης
Περιγραφή εργασίας του μηχανικού ασφαλείας
Οργάνωση της προστασίας της εργασίας: σύστημα προστασίας
Δημοσιεύσεις
επάνω